Курс 20761. Запит даних з використанням Transact SQL. Запрос данных с использованием Transact SQL. Курс Querying Data with Transact-SQL (20761)

20761. Запит даних з використанням - запрос данных с использованием Transact SQL. М20761BC: Створення SQL - запитів в Microsoft SQL Server 2016.
 • Код курса:
  20761
 • Длительность:
  5 / 40
 • Ближайшие даты:
  22.08.2022
  12.09.2022
 • Цена, без НДС:
  23 500,00 грн.
Оніщенко Александр А

Microsoft тренер с опытом преподавания более 10 лет, с опытом разработки более 15 лет, с опытом...

Описание Курса:
Курс 20761 (20761-C: Querying Data with Transact-SQL) призначений для ознайомлення студентів із Transact-SQL. Курс T-SQL від Майкрософт, розроблений таким чином, що перші три дні можна викладати як 
курс для студентів, яким потрібні знання для інших курсів навчальної програми SQL Server.
Дні 4 та 5 навчають решті навичок, необхідних для складання іспиту Майкрософт 70-761.
==
Цель пятидневного авторизованного курса Майкрософт М20761BC: Querying Data with Transact-SQL научить участников понимать как устроены БД, свободно пользоваться базами данных Microsoft SQL и подготовиться к сертификации MCSA: SQL 2016 DATABASE DEVELOPMENT.
Второй курс, который входит в линейку подготовки MCSA, это курс 20762BC: Разработка баз данных на платформе Microsoft SQL Server 2016
Аудитория:
Основна мета курсу МС 20761 - дати студентам гарне розуміння мови Transact-SQL, яка використовується у всіх дисциплінах, пов’язаних із SQL Server. А саме адміністрування баз даних, розробка баз даних та бізнес -аналітика.
Таким чином можлива аудиторія курсу MS TSQL 20761:
 • Адміністратори баз даних
 • Розробники баз даних
 • Фахівці з інформаційних технологій

==
Курс М20761BC: Создание SQL - запросов в Microsoft SQL Server 2016, предназначен для администраторов БД, разработчиков БД, клиентских приложений, специалистов в области бизнес-аналитики. 
Курс 20761 будет интересен для пользователей, желающих понимать работу баз данных и осмысленно формировать отчеты и планирующих подготовку к сдаче экзамена 070-761 Querying Data with Transact-SQL.
Предварительная подготовка:

 • Базові знання щодо реляційних баз даних
 • Базові знання про операційну систему Microsoft Windows та її основні функціональні можливості
==
Для более эффективного обучения участники курса М20761 Querying Data with Transact-SQL должны обладать следующими навыками и знаниями:
 •     Базовые знания о реляционных базах данных
 •     Базовые знания об основной функциональности ОС Windows
==
 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality
 • Working knowledge of relational databases
Приобретаемые навыки:

Після прослуховування курсу 20761 учасники:

 • Описувати основні можливості та компоненти SQL Server
 • Описуваати T-SQL, набори та логіку предикатів
 • Робити SELECT запити
 • Записувати оператори SELECT з фільтрацією та сортуванням
 • Описати  як SQL Server використовує типи даних
 • Створювати заяви DM, запити, що використовують вбудовані функції, запити, які об’єднують дані
 • Писати підзапити
 • Створювати та реалізовувати представлення та функції з табличними значеннями
 • Використовувати оператори набору для об’єднання результати запитів
 • Писати запити, які використовують функції ранжування вікон, зміщення та агреговані функції
 • Перетворювати дані, реалізуючи зведення, розгортання, зведення та куб
 • Створювати та впроваджувати збережених процедур
 • Змінювати дані за допомогою Transact-SQL
 
===

После курса MS2061 участники смогут: 

 • Писать SELECT запросы
 • Выполнять запросы из нескольких таблиц
 • Сортировать и фильтровать данные
 • Описать типы данных в SQL Server
 • Изменять данные с помощью Transact-SQL
 • Использовать встроенные функции
 • Группировать и агрегировать данные
 • Использовать подзапросы
 • Использовать оператор SET
==

Skills gained

 • Describe key capabilities and components of SQL Server.
 • Describe T-SQL, sets, and predicate logic.
 • Write a single table SELECT statement.
 • Write a multi-table SELECT statement.
 • Write SELECT statements with filtering and sorting.
 • Describe how SQL Server uses data types.
 • Write DML statements.
 • Write queries that use built-in functions.
 • Write queries that aggregate data.
 • Write subqueries.
 • Create and implement views and table-valued functions.
 • Use set operators to combine query results.
 • Write queries that use window ranking, offset, and aggregate functions.
 • Transform data by implementing pivot, unpivot, rollup and cube.
 • Create and implement stored procedures.
 • Add programming constructs such as variables, conditions, and loops to T-SQL code.
Содержание курса:
Модуль 1: Введение в Microsoft SQL Server 2016
Темы

 • Базовая архитектура SQL Server
 • Редакции и версии SQL Server
 • Начало работы с SQL Server Management Studio
Лабораторная работа: Работа с инструментами SQL Server 2016
Работа с SQL Server Management Studio
Написание T-SQL сценариев
Использование Books Online

Модуль 2: Введение в язык запросов T-SQL
Темы

 • Введение в T-SQL
 • Понятие набора данных
 • Понятие логики предиката
 • Понятие логики последовательности операторов в SELECT выражениях
Лабораторная работа: Введение в язык запросов T-SQL
Выполнение базовых SELECT выражений
Выполнение запросов с фильтрацией данных, используя предикаты
Выполнение запросов с сортировкой данных, используя ORDER BY

Модуль 3: Написание SELECT запросов
Темы

 • Написание простых SELECT выражений
 • Удаление дубликатов с использованием DISTINCT
 • Использование табличных и колоночных псевдонимов
 • Написание простых CASE выражений
Лабораторная работа: Написание базовых SELECT запросов
Написание простых SELECT выражений
Удаление дубликатов с использованием DISTINCT
Использование табличных и колоночных псевдонимов
Написание простых CASE выражений

Модуль 4: Запрос данных из нескольких таблиц
Темы

Понятие объединений
Написание запросов с использованием внутреннего объединения INNER JOIN
Написание запросов с использованием внешнего объединения OUTER JOIN
Написание запросов с использованием перекрестного объединения CROSS JOIN, объединения таблицы с собой (SELF JOIN)

Лабораторная работа: Запрос данных из нескольких таблиц
Написание запросов с использованием INNER JOIN
Написание запросов с использованием многотабличных объединений
Написание запросов с использованием объединения таблицы сама с собой
Написание запросов с использованием OUTER JOIN
Написание запросов с использованием перекрестного объединения CROSS JOIN

Модуль 5: Сортировка и фильтрация данных
Темы

 • Сортировка данных
 • Фильтрация данных
 • Фильтрация с использованием опций TOP и OFFSET-FETCH
 • Работа с неизвестными значениями
Лабораторная работа: Работа с подзапросами
Написание запросов с фильтрацией данных с использованием предложения WHERE
Написание запросов с сортировкой данных с использованием предложения ORDER BY
Написание запросов с фильтрацией данных с использованием предложения TOP
Написание запросов с фильтрацией данных с использованием предложения OFFSET-FETCH

Модуль 6: Работа с типами данных SQL Server 2016
Темы

 • Введение в типы данных SQL Server 2016
 • Работа с текстовыми типами данных
 • Работа с типами данных Дата и Время
Лабораторная работа: Работа с типами данных SQL Server 2016
Написание запросов, возвращающих типы данных Дата, Время
Написание запросов, использующих функции Дата и Время
Написание запросов, возвращающие текстовые данные
Написание запросов, использующих текстовые функции

Модуль 7: Использование DML для изменения данных
Темы

 • Добавление данных
 • Изменение и удаление данных
Лабораторная работа: Использование DML для изменения данных
Добавление данных
Обновление и удаление данных

Модуль 8: Использование встроенных функций
Темы

 • Написание запросов, использующих встроенные функции
 • Использование функций преобразования
 • Использование логических функций
 • Использование функций на проверку NULL
Лабораторная работа: Использование встроенных функций
Написание запросов с функциями преобразования
Написание запросов с логическими функциями
Написание запросов с функцией на проверку NULL

Модуль 9: Группировка и агрегирование данных
Темы

 • Использование функций агрегирования
 • Использование предложения GROUP BY
 • Фильтрация сгруппированных данных с использованием предложения HAVING
Лабораторная работа: Группировка и агрегирование данных
Написание запросов с использованием предложения GROUP BY
Написание запросов с использованием функций агрегирования
Написание запросов с использованием отдельных статистических функций
Написание запросов, фильтрующих сгруппированные данные с использованием предложения HAVING

Модуль 10: Использование вложенных запросов
Темы

 • Написание автономных вложенных подзапросов
 • Написание корреляционных подзапросов
 • Использование предиката EXISTS в подзапросах

Лабораторная работа: Использование подзапросов
Написание автономных вложенных подзапросов
Написание запросов с использованием скалярных и табличных подзапросов
Использование предикатов IN и EXISTS в подзапросах

Модуль 11: Использование операторов наборов строк
Темы

 • Написание запросов, использующих оператор UNION
 • Написание запросов, использующих операторы EXCEPT и INTERSECT
 • Написание запросов, использующих оператор APPLY
Лабораторная работа: Использование операторов наборов строк
Написание запросов, использующих операторы UNION и UNION ALL
Написание запросов, использующих операторы CROSS APPLY и OUTER APPLY
Написание запросов, использующих операторы EXCEPT и INTERSECTS
Экзамен:
Материалы и сертификаты:
Microsoft

Возврат к списку


Зарегистрироваться на Курс exchange 20345 1. 20345-1. Администрирование Microsoft Exchange Server 2016. Administering Microsoft Exchange Server 2016


Зарегистрироваться на Курс Oracle Database 12g: O11gPLSQL. Oracle Database 11g: Основы PL/SQL
перейти на описание курса 20533, зарегистрироваться на тренинг по Microsoft Azure в Акцент Профи
Программа ITIL 4.0 и регистрация на курс: Основы ITIL v4.Организация работы ИТ-департамента компании


Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи

Зарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell