Курс 20761. Запит даних з використанням Transact SQL. Запрос данных с использованием Transact SQL. Курс Querying Data with Transact-SQL (20761)

20761. Запит даних з використанням - запрос данных с использованием Transact SQL. М20761BC: Створення SQL - запитів в Microsoft SQL Server 2016.
 • Код курса:
  20761
 • Длительность:
  5 / 40
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Оніщенко Александр А

Microsoft тренер с опытом преподавания более 10 лет, с опытом разработки более 15 лет, с опытом...

Описание Курса:
Курс 20761 (20761-C: Querying Data with Transact-SQL) призначений для ознайомлення студентів із Transact-SQL. Курс T-SQL від Майкрософт, розроблений таким чином, що перші три дні можна викладати як 
курс для студентів, яким потрібні знання для інших курсів навчальної програми SQL Server.
Майкрософт скасував курси 20761, 20762, 20764. 
Курс 20761 TSQL проводиться в авторському форматі.
==
Цель пятидневного авторизованного курса Майкрософт М20761BC: Querying Data with Transact-SQL научить участников понимать как устроены БД, свободно пользоваться базами данных Microsoft SQL и подготовиться к сертификации MCSA: SQL 2016 DATABASE DEVELOPMENT.
Второй курс, который входил ранее в линейку подготовки MCSA, это курс 20762BC: Разработка баз данных на платформе Microsoft SQL Server 2016.
Майкрософт отменил курсы 20761, 20762, 20764. Курсы проводятся в авторском формате.
Аудитория:
Основна мета курсу МС 20761 - дати студентам гарне розуміння мови Transact-SQL, яка використовується у всіх дисциплінах, пов’язаних із SQL Server. А саме адміністрування баз даних, розробка баз даних та бізнес -аналітика.
Таким чином можлива аудиторія курсу MS TSQL 20761:
 • Адміністратори баз даних
 • Розробники баз даних
 • Фахівці з інформаційних технологій

==
Курс М20761BC: Создание SQL - запросов в Microsoft SQL Server 2016, предназначен для администраторов БД, разработчиков БД, клиентских приложений, специалистов в области бизнес-аналитики. 
Курс 20761 будет интересен для пользователей, желающих понимать работу баз данных и осмысленно формировать отчеты и планирующих подготовку к сдаче экзамена 070-761 Querying Data with Transact-SQL.
Предварительная подготовка:

 • Базові знання щодо реляційних баз даних
 • Базові знання про операційну систему Microsoft Windows та її основні функціональні можливості
==
Для более эффективного обучения участники курса М20761 Querying Data with Transact-SQL должны обладать следующими навыками и знаниями:
 •     Базовые знания о реляционных базах данных
 •     Базовые знания об основной функциональности ОС Windows
==
 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality
 • Working knowledge of relational databases
Приобретаемые навыки:

Після прослуховування курсу 20761 учасники:

 • Описувати основні можливості та компоненти SQL Server
 • Описуваати T-SQL, набори та логіку предикатів
 • Робити SELECT запити
 • Записувати оператори SELECT з фільтрацією та сортуванням
 • Описати  як SQL Server використовує типи даних
 • Створювати заяви DM, запити, що використовують вбудовані функції, запити, які об’єднують дані
 • Писати підзапити
 • Створювати та реалізовувати представлення та функції з табличними значеннями
 • Використовувати оператори набору для об’єднання результати запитів
 • Писати запити, які використовують функції ранжування вікон, зміщення та агреговані функції
 • Перетворювати дані, реалізуючи зведення, розгортання, зведення та куб
 • Створювати та впроваджувати збережених процедур
 • Змінювати дані за допомогою Transact-SQL
===

Skills gained

 • Describe key capabilities and components of SQL Server.
 • Describe T-SQL, sets, and predicate logic.
 • Write a single table SELECT statement.
 • Write a multi-table SELECT statement.
 • Write SELECT statements with filtering and sorting.
 • Describe how SQL Server uses data types.
 • Write DML statements.
 • Write queries that use built-in functions.
 • Write queries that aggregate data.
 • Write subqueries.
 • Create and implement views and table-valued functions.
 • Use set operators to combine query results.
 • Write queries that use window ranking, offset, and aggregate functions.
 • Transform data by implementing pivot, unpivot, rollup and cube.
 • Create and implement stored procedures.
 • Add programming constructs such as variables, conditions, and loops to T-SQL code.

После курса MS20761 участники смогут: 

 • Писать SELECT запросы
 • Выполнять запросы из нескольких таблиц
 • Сортировать и фильтровать данные
 • Описать типы данных в SQL Server
 • Изменять данные с помощью Transact-SQL
 • Использовать встроенные функции
 • Группировать и агрегировать данные
 • Использовать подзапросы
 • Использовать оператор SET
Содержание курса:

Модуль 1: Вступ до Microsoft SQL Server 2016
Модуль 2: Введення мови запитів T-SQL
Модуль 3: Написання SELECT запитів
Модуль 4: Запит даних із кількох таблиць
Модуль 5: Сортування та фільтрація даних
Модуль 6: Робота з типами даних SQL Server 2016
Модуль 7: Використання DML для зміни даних
Модуль 8: Використання вбудованих функцій
Модуль 9: Угруповання та агрегування даних
Модуль 10: Використання вкладених запитів
Модуль 11: Використання операторів наборів рядків

===
Модуль 1: Введение в Microsoft SQL Server 2016
Темы

 • Базовая архитектура SQL Server
 • Редакции и версии SQL Server
 • Начало работы с SQL Server Management Studio
Лабораторная работа: Работа с инструментами SQL Server 2016
Работа с SQL Server Management Studio
Написание T-SQL сценариев
Использование Books Online

Модуль 2: Введение в язык запросов T-SQL
Темы

 • Введение в T-SQL
 • Понятие набора данных
 • Понятие логики предиката
 • Понятие логики последовательности операторов в SELECT выражениях
Лабораторная работа: Введение в язык запросов T-SQL
Выполнение базовых SELECT выражений
Выполнение запросов с фильтрацией данных, используя предикаты
Выполнение запросов с сортировкой данных, используя ORDER BY

Модуль 3: Написание SELECT запросов
Темы

 • Написание простых SELECT выражений
 • Удаление дубликатов с использованием DISTINCT
 • Использование табличных и колоночных псевдонимов
 • Написание простых CASE выражений
Лабораторная работа: Написание базовых SELECT запросов
Написание простых SELECT выражений
Удаление дубликатов с использованием DISTINCT
Использование табличных и колоночных псевдонимов
Написание простых CASE выражений

Модуль 4: Запрос данных из нескольких таблиц
Темы

Понятие объединений
Написание запросов с использованием внутреннего объединения INNER JOIN
Написание запросов с использованием внешнего объединения OUTER JOIN
Написание запросов с использованием перекрестного объединения CROSS JOIN, объединения таблицы с собой (SELF JOIN)

Лабораторная работа: Запрос данных из нескольких таблиц
Написание запросов с использованием INNER JOIN
Написание запросов с использованием многотабличных объединений
Написание запросов с использованием объединения таблицы сама с собой
Написание запросов с использованием OUTER JOIN
Написание запросов с использованием перекрестного объединения CROSS JOIN

Модуль 5: Сортировка и фильтрация данных
Темы

 • Сортировка данных
 • Фильтрация данных
 • Фильтрация с использованием опций TOP и OFFSET-FETCH
 • Работа с неизвестными значениями
Лабораторная работа: Работа с подзапросами
Написание запросов с фильтрацией данных с использованием предложения WHERE
Написание запросов с сортировкой данных с использованием предложения ORDER BY
Написание запросов с фильтрацией данных с использованием предложения TOP
Написание запросов с фильтрацией данных с использованием предложения OFFSET-FETCH

Модуль 6: Работа с типами данных SQL Server 2016
Темы

 • Введение в типы данных SQL Server 2016
 • Работа с текстовыми типами данных
 • Работа с типами данных Дата и Время
Лабораторная работа: Работа с типами данных SQL Server 2016
Написание запросов, возвращающих типы данных Дата, Время
Написание запросов, использующих функции Дата и Время
Написание запросов, возвращающие текстовые данные
Написание запросов, использующих текстовые функции

Модуль 7: Использование DML для изменения данных
Темы

 • Добавление данных
 • Изменение и удаление данных
Лабораторная работа: Использование DML для изменения данных
Добавление данных
Обновление и удаление данных

Модуль 8: Использование встроенных функций
Темы

 • Написание запросов, использующих встроенные функции
 • Использование функций преобразования
 • Использование логических функций
 • Использование функций на проверку NULL
Лабораторная работа: Использование встроенных функций
Написание запросов с функциями преобразования
Написание запросов с логическими функциями
Написание запросов с функцией на проверку NULL

Модуль 9: Группировка и агрегирование данных
Темы

 • Использование функций агрегирования
 • Использование предложения GROUP BY
 • Фильтрация сгруппированных данных с использованием предложения HAVING
Лабораторная работа: Группировка и агрегирование данных
Написание запросов с использованием предложения GROUP BY
Написание запросов с использованием функций агрегирования
Написание запросов с использованием отдельных статистических функций
Написание запросов, фильтрующих сгруппированные данные с использованием предложения HAVING

Модуль 10: Использование вложенных запросов
Темы

 • Написание автономных вложенных подзапросов
 • Написание корреляционных подзапросов
 • Использование предиката EXISTS в подзапросах

Лабораторная работа: Использование подзапросов
Написание автономных вложенных подзапросов
Написание запросов с использованием скалярных и табличных подзапросов
Использование предикатов IN и EXISTS в подзапросах

Модуль 11: Использование операторов наборов строк
Темы

 • Написание запросов, использующих оператор UNION
 • Написание запросов, использующих операторы EXCEPT и INTERSECT
 • Написание запросов, использующих оператор APPLY
Лабораторная работа: Использование операторов наборов строк
Написание запросов, использующих операторы UNION и UNION ALL
Написание запросов, использующих операторы CROSS APPLY и OUTER APPLY
Написание запросов, использующих операторы EXCEPT и INTERSECTS
==
Наступний курс - Адміністрування Баз Даних Microsoft SQL - 20764
Экзамен:
Материалы и сертификаты:
Akcent Pro Group
Расписание курсов на 6 месяцев

Возврат к спискуЗарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell
Программа и регистрация на курс