Курс Основи роботи з Docker. Курс Основы работы с Docker

Курс Docker-base. Курс Основи роботи з Docker. Основы работы с Docker
 • Код курса:
  Docker-base
 • Длительность:
  2 / 16
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Описание Курса:
Docker — технология, позволяющая просто и быстро запускать приложение в контейнере, похожем на виртуальную машину. Основные черты, отличающие его от виртуальное машины — это легковесность, ресурсоёмкость и практически полная независимость от инфраструктуры.
Аудитория:
Курс Основи роботи з Docker призначений для інженерів, які здійснюють планування, настроювання та експлуатацію систем та додатків на платформі Docker, у тому числі й відмовостійких рішень.
А також курс буде корисний DevOps-архітекторам та розробникам, які бажають отримати ґрунтовні знання про платформу.
==
Курс Docker предназначен для инженеров, которые осуществляют планирование, настройку и эксплуатацию систем и приложений на платформе Docker, в том числе и отказоустойчивых решений. А также курс будет полезен DevOps-архитекторам и разработчикам, желающим получить основательные знания о платформе.
Предварительная подготовка:
 • навички роботи з Linux;
 • початкові знання мережевих технологій;
 • досвід підтримки хмарних рішень, таких як, Amazon
==
 • навыки работы с Linux;
 • начальные знания сетевых технологий;
 • опыт поддержки облачных решений, таких как, Amazon
Содержание курса:
 • Коротке знайомство з технологією контейнеризації Docker
 • Основні команди Docker. Запуск та зупинка контейнерів. Отримання інформації про контейнери
 • Складання образів для контейнерів. Ручне збирання, збирання за допомогою Dockerfile
 • Мультиконтейнерні Docker програми, Docker Compose, docker-compose.yml.
 • Багатоетапні зборки (multi-stage builds)
 • Робота з репозиторієм Docker Hub та приватним репозиторієм local registry
 • Оновлення створених образів
 • Різні сценарії мережевих налаштувань, взаємодія контейнерів та додатків
 • Кластеризація за допомогою Docker Swarm
 • Моніторинг контейнерів
 • Основи безпеки, цифровий підпис образів, overlay networks та шифрування
 • Огляд сценаріїв реалізації DevOps, CI/CD з Docker та GitLab

Курси, які пов'язані з курсом Основи Docker:

 • Курс адміністрування Linux - La1
 • Курс основи Kubernetes
 • Курс адміністрування Kubernetes (рівень 2)
 • Курс DevOps для сисадмінів
==
 • Краткое знакомство с технологией контейнеризации Docker
 • Основные Docker команды. Запуск и останов контейнеров. Получение информации о контейнерах
 • Сборка образов для контейнеров. Ручная сборка, сборка с помощью Dockerfile
 • Мультиконтейнерные Docker приложения, Docker Compose, docker-compose.yml.
 • Многоэтапные сборки (multi-stage builds)
 • Работа с репозиторием Docker Hub и приватным репозиторием local registry
 • Обновление созданных образов
 • Различные сценарии сетевых настроек, взаимодействие контейнеров и приложений
 • Кластеризация с помощью Docker Swarm
 • Мониторинг контейнеров
 • Основы безопасности, цифровая подпись образов, overlay networks и шифрование
 • Обзор сценариев реализации DevOps, CI/CD с Docker и GitLab

Курсы, которые связаны с курсом Основы Docker:

Материалы и сертификаты:
Акцент Профі Akcent Pro Group
Расписание курсов на 6 месяцев

Возврат к спискуЗарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell
Программа и регистрация на курс
Зарегистрироваться на курс
Зарегистрироваться на курс
Зарегистрироваться на курс