Преподаватели Акцент Профи

Вітаємо на сторінці сайту Акцент Профі.
Ми раді, що ви проявляєте інтерес до співпраці.
Наша команда тренерів постійно розвивається, і ми з радістю розглядаємо партнерство з новими кандидатами.
Ми пропонуємо роботу по - сумісництвом, так як впевнені, що тільки теорії не достатньо, важливо щоб інструктор був практиком.
Кого ми бачимо в якості тренерів:
Ви добре знаєте предметну область, маєте досвід роботи більше 7 років,
ви активні, цікаві, як особистість і тренер;
ви маєте досвід проведення тренінгів та вам дуже подобається ця робота;
ви можете створити унікальний на ринку продукт;
ви можете адаптувати ваші програми під вимоги клієнта;
ви позитивні, ви впевнені у своєму успіху і готові розвиватися разом з нами?
Акцент Профі цінує творчий підхід, бажання розвиватися і вміння працювати на результат.
Для нас дуже важливо, щоб ви врахували наступні питання при складанні листа:
ПІБ, дата народження
Коротко про себе як про викладача та фахівця (1-2 абзаци)
Освіта основна, додаткова
Досвід роботи загальний
Досвід викладання
Основні курси (є назва, таймінг, презентація, ви вже ці курси проводили).
Комфортні часи роботи - дні, години.
Контакти.
Чекаємо, Ваші резюме. У темі вкажіть: «Тренер-консультант Навчального центру», 
==
Доброго времени суток.
Обращение директора УЦ Акцент Профи.
Рада, что вы зашли на сайт Акцент Профи
и проявляете интерес к сотрудничеству.
Наша команда тренеров постоянно развивается, и мы с радостью рассматриваем партнёрство с новыми кандидатами.
Мы предлагаем работу по - совместительству, так как уверены, что только теории не достаточно, инструктор должен быть практиком.
Кого мы видим в качестве тренеров:
  • Вы отлично знаете предметную область, постоянно самосовершенствуетесь и не останавливаетесь на достигнутом;
  • вы активны, интересны, как личность и тренер;
  • вы имеете опыт проведения тренингов и вам очень нравится эта работа;
  • вы можете создать уникальный на рынке продукт;
  • вы можете адаптировать ваши программы под требования клиента
  • вы позитивны, вы уверенны в своем успехе и готовы развиваться вместе с нами?
Акцент Профи ценит творческий подход, желание развиваться и умение работать на результат.
Для нас очень важно, чтобы вы учли следующие вопросы при составлении письма:
ФИО, дата рождения
Кратко о себе - преподавателе (1-2 абзаца)
Образование основное, дополнительное
Опыт работы общий
Опыт преподавания
Основные курсы (есть название, тайминг, презентация, вы уже эти курсы проводили), темы, которые в принципе интересны для саморазвития.
Комфортное время работы – дни, часы.
Контакты.
Ждем, Ваши резюме. В теме укажите: «Тренер-консультант Учебного центра», info@akcent-pro.com


Microsoft Office Excel 2 дні поглиблене навчання
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ
курс RH7-SA1. Red Hat 7 - Системное администрирование IЗарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell