Курс 20764. Администрирование инфраструктуры базы данных SQL Course 20764-C: Administering a SQL Database Infrastructure.

20764. Адміністрування інфраструктури бази даних SQL / Администрирование инфраструктуры базы данных SQL Course 20764-C: Administering a SQL Database Infrastructure.
 • Код курса:
  20764
 • Длительность:
  5 / 40
 • Ближайшие даты:
  15.08.2022
  05.09.2022
 • Цена, без НДС:
  23 500,00 грн.
Гаєвий Вадим МСТ
С 2011 года тренер МСТ. Направления Microsoft: ASP.NET, SQL Server, Office 365, SharePoint.
Описание Курса:
Цей п'ятиденний курс під керівництвом інструктора надає студентам, які адмініструють і обслуговують бази даних SQL Server, знання і навички для адміністрування інфраструктури бази даних SQL Server. 
 Крім того курс 20764 буде корисний людям, які розробляють додатки, що доставляють контент з баз даних SQL Server.
==
Этот пятидневный курс под руководством инструктора предоставляет студентам, которые администрируют и обслуживают базы данных SQL Server, знания и навыки для администрирования инфраструктуры базы данных SQL Server. 
Кроме того курс 20764 будет полезен людям, которые разрабатывают приложения, доставляющие контент из баз данных SQL Server.
Аудитория:
Курс Course 20764-C: Administering a SQL Database Infrastructure призначений для фахівців, які адмініструють і супроводжуючих БД. Також курс буде цікавий для слухачів, які розробляють програми для БД, що зберігають і отримують основну інформацію з баз SQL Server.
==
Курс Course 20764-C: Administering a SQL Database Infrastructure  предназначен для специалистов, которые администрируют и сопровождающих БД. Также курс будет интересен для слушателей, которые разрабатывают приложения для БД, хранящие и получающие основную информацию из баз SQL Server.
Предварительная подготовка:
Для ефективного навчання на курсі слухачам необхідно мати наступні знаннями і навичками:
Базові знання про основний функціональності ОС Windows
Досвід роботи з Transact-SQL
Досвід роботи з реляційними базами даних
Досвід проектування БД
==
Для эффективного обучения на курсе слушателям необходимо обладать следующими знаниями и навыками:
Базовые знания об основной функциональности ОС Windows
Опыт работы с Transact-SQL
Опыт работы с реляционными базами данных
Опыт проектирования БД
Приобретаемые навыки:
Після закінчення курсу Ви зможете:
 • Перевіряти справжність і авторизувати користувачів
 • Призначати ролі сервера і бази даних
 • Проводити авторизацію користувачів для доступу до ресурсів
 • Захищати дані за допомогою шифрування і аудиту
 • Описувати стратегію резервного копіювання та відновлення
 • Створювати резервні копії баз даних SQL Server
 • Виконувати відновлення баз даних SQL Server
 • Автоматизувати управління базою даних
 • Виконувати настройку безпеки для агента SQL Server
 • Управляти оповіщенням і повідомленнями
 • Управляти SQL Server за допомогою PowerShell
 • Відстежувати доступ до SQL Server
 • Проводити моніторинг інфраструктури SQL Server
 • Усувати неполадки інфраструктури SQL Server
 • Проводити імпорт і експорт даних
==
После окончания курса Вы сможете:
 • Проверять подлинность и авторизовывать пользователей
 • Назначать роли сервера и базы данных
 • Проводить авторизацию пользователей для доступа к ресурсам
 • Защищать данные с помощью шифрования и аудита
 • Описывать стратегию резервного копирования и восстановления
 • Выполнять резервное копирование баз данных SQL Server
 • Выполнять восстановление баз данных SQL Server
 • Автоматизировать управление базой данных
 • Выполнять настройку безопасности для агента SQL Server
 • Управлять оповещениями и уведомлениями
 • Управлять SQL Server с помощью PowerShell
 • Отслеживать доступ к SQL Server
 • Проводить мониторинг инфраструктуры SQL Server
 • Устранять неполадки инфраструктуры SQL Server
 • Проводить импорт и экспорт данных
Содержание курса:
Модуль 1: Проверка подлинности и авторизация пользователей
Темы

 • Проверка подлинности подключений к SQL Server
 • Разрешение имён входа для доступа к базам данных
 • Авторизация на серверах
 • Частично автономные базы данных
Лабораторная работа: Проверка подлинности пользователей

Модуль 2: Назначение ролей базы данных и сервера

Темы

 • Работа с ролями сервера
 • Работа с фиксированными ролями базы данных
 • Создание пользовательских ролей базы данных
Лабораторная работа: Назначение ролей базы данных и сервера

Модуль 3: Авторизация пользователей для доступа к ресурсам
Темы

 • Авторизация пользователей для доступа к объектам
 • Авторизация пользователей для выполнения кода
 • Настройка разрешений на уровне схемы
Лабораторная работа: Авторизация пользователей для доступа к ресурсам

Модуль 4: Защита данных с помощью шифрования и аудита
Темы

 • Аудит доступа к данным в SQL Server
 • Осуществление аудита SQL Server
 • Управление аудитом SQL Server
 • Защита данных с помощью шифрования
Лабораторная работа: Использование аудита и шифрования

Модуль 5: Модели восстановления SQL Server
Темы

 • Стратегии резервного копирования
 • Общие сведения о регистрации транзакций SQL Server
 • Планирование стратегии резервного копирования SQL Server
Лабораторная работа: Понимание моделей восстановления SQL Server

Модуль 6: Резервное копирование баз данных SQL Server
 • Темы
 • Резервное копирование баз данных и журналов транзакций
 • Управление резервными копиями базы данных
 • Работа с параметры резервного копирования
Лабораторная работа:
Резервное копирование баз данных SQL Server

Модуль 7: Восстановление баз данных SQL Server
Темы

 • Понимание процесса восстановления
 • Восстановление баз данных
 • Восстановление на определенную точку и момент времени
 • Восстановление системных баз данных и отдельных файлов
Лабораторная работа: Восстановление пользовательских баз данных SQL Server
Модуль 8: Автоматизация управления SQL Server
Темы

 • Автоматизация управления SQL Server
 • Работа с SQL Server Agent
 • Управление заданиями SQL Server Agent
 • Управление несколькими серверами
Лабораторная работа: Автоматизация управления SQL Server

Модуль 9: Настройка параметров безопасности для SQL Server Agent
Темы

 • Понимание безопасности SQL Server Agent
 • Настройка учетных данных
 • Настройка учетных записей-посредников
Лабораторная работа: Настройка параметров безопасности для SQL Server Agent

Модуль 10: Мониторинг SQL Server с помощью оповещений и уведомлений
Темы

 • Настройка компонента Database Mail
 • Мониторинг ошибок SQL Server
 • Настройка операторов, оповещений и уведомлений
 • Оповещения в базе данных Azure SQL
Лабораторная работа: Мониторинг SQL Server с помощью оповещений и уведомлений

Модуль 11: Введение в управление SQL Server с помощью PowerShell
Темы

 • Настройка SQL Server с помощью PowerShell
 • Администрирование SQL Server с помощью PowerShell
 • Сопровождение инфраструктуры SQL Server, с помощью PowerShell
 • Управление базами данных Azure SQL Server с помощью PowerShell
Лабораторная работа: Администрирование SQL Server с помощью PowerShell

Модуль 12: Отслеживание доступа к SQL Server
Темы

 • Захват активности сервера с помощью SQL Server Profiler
 • Повышение производительности с помощью Database Engine Tuning Advisor
 • Работа с параметрами трассировки
 • Распределенное воспроизведение активности
 • Мониторинг блокировок
Лабораторная работа: Отслеживание доступа к SQL Server

Модуль 13: Мониторинг SQL Server
Темы

 • Мониторинг активности
 • Захват и управление данными производительности
 • Анализ собранных данных производительности
Лабораторная работа: Мониторинг SQL Server

Модуль 14: Устранение неполадок SQL Server
Темы

 • Методология устранения неполадок SQL Server
 • Разрешение проблем, связанных со службами
 • Решение проблем входа и подключения
 • Устранение общих неполадок
Лабораторная работа: Устранение неполадок общего характера
Модуль 15: Импорт и экспорт данных
Темы

 • Передача данных от SQL Server
 • Импорт и экспорт табличных данных
 • Использование программы BCP и инструкции BULK INSERT для импорта данных
 • Развертывание и обновление приложений уровня данных
Лабораторная работа: Импорт и экспорт данных
Материалы и сертификаты:
Microsoft

Возврат к списку


перейти на описание курса 20533, зарегистрироваться на тренинг по Microsoft Azure в Акцент Профи
Программа ITIL 4.0 и регистрация на курс: Основы ITIL v4.Организация работы ИТ-департамента компании
Зарегистрироваться на Курс exchange 20345 1. 20345-1. Администрирование Microsoft Exchange Server 2016. Administering Microsoft Exchange Server 2016

Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи