Курс архітектура Підприємства, Архитектура Предприятия (TOGAF, ТОГАФ) 9.2

Архитектура Предприятия (TOGAF. ТОГАФ) 9.2. Курс Архітектура Підприємства
 • Код курса:
  TOGAF
 • Длительность:
  4 / 32
 • Ближайшие даты:
  02.11.2021
  20.12.2021
 • Цена, без НДС:
  18 000,00 грн.
Коч-в Андрей Олегович
Богатый практический опыт преподавания и участия в реальных крупных проектах в Украине и на территор...
Описание Курса:
Курс Архітектура Підприємства (TOGAF) 9.2 розроблений, щоб учасники могли розвинути знання термінології та основних понять стандарту TOGAF версії 9.2 і принципів архітектури підприємства.
==
Курс Архитектура Предприятия (TOGAF) 9.2 разработан, чтобы участники могли развить знания терминологии и основных понятий стандарта TOGAF версии 9.2 и принципов архитектуры предприятия. 
Аудитория:
 • Керівники підприємств, яким необхідно розуміння інформаційної архітектори підприємства.
 • Керівники ІТ, яким необхідно чітке розуміння стандартів архітектури підприємства. 
 • ІТ-архітектори, яким необхідні практичні навички розробки і створення архітектури підприємства.
==
 • Руководители предприятий, которым необходимо понимание информационной архитекторы предприятия;
 • Руководители ИТ, которым необходимо четкое понимание стандартов архитектуры предприятия.
 • ИТ-архитекторы, которым необходимы практические навыки разработки и создания архитектуры предприятия.
Предварительная подготовка:
не вимагається
==
не требуется
Содержание курса:

Модуль 1. Визначення

Визначення: CISR MIT, Марка Ланхорста, FEA, Gartner

Модуль 2. Поняття «Архітектура Підприємства»

 • Що таке Архітектура Підприємства?
 • Сполучна ланка між стратегією і виконанням.
 • Сполучна ланка між бізнесом та ІТ.

Модуль 3. Ключові концепції Архітектури Підприємства.   Частина 1.

Модель розвитку компанії

 • Поточна Архітектура Підприємства
 • Цільова Архітектура Підприємства
 • План переходу

Модуль 4. Ключові концепції Архітектури Підприємства.  Частина 2.

Чотири домену Архітектури Підприємства

Модуль 5. Ключові концепції Архітектури Підприємства.   Частина 3. Три рівня деталізації

Модуль 6. Ключові концепції Архітектури Підприємства.   Частина 4.

Завдання Архітектури

• Сфокусованість дій ІТ на цілях і завданнях бізнесу.
• Співпраця між бізнесом та ІТ
• Управління змінами
• Випуск нових продуктів на ринок і запуск нових напрямків бізнесу
• Нові технології
• Управління розвитком ІТ

Необхідність Архітектури Підприємства у вашій компанії.

 • Практика. Від теорії до результатів
 • Поняття «архітектурний фреймворк"
 • The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
 • структура TOGAF

Процеси Архітектури Підприємства

 • перехідна архітектура
 • архітектурний контракт
 • 10 ключових факторів успіху архітектурного проекту
 • архітектура Підприємства

Опис Архітектури Підприємства

 • 8 + 1 ключових документів TOGAF
 • Інструменти для розробки Архітектури Підприємства.
 • Управління архітектурою практикою

Заключна частина

 • Підсумки курсу
 • Питання - Відповіді
 • Вручення сертифікатів

==

Модуль 1. Определения

Определения: CISR MIT, Марка Ланхорста, FEA, Gartner

Модуль 2. Понятие «Архитектура Предприятия»

 • Что такое Архитектура Предприятия?
 • Связующее звено между стратегией и исполнением .
 • Связующее звено между бизнесом и ИТ.

Модуль 3. Ключевые концепции Архитектуры Предприятия. Часть 1.

 • Модель развития компании
 • Текущая Архитектура Предприятия
 • Целевая Архитектура Предприятия
 • План перехода

Модуль 4. Ключевые концепции Архитектуры Предприятия. Часть 2.

Четыре домена Архитектуры Предприятия

Модуль 5. Ключевые концепции Архитектуры Предприятия. Часть 3.

Три уровня детализации

Модуль 6. Ключевые концепции Архитектуры Предприятия. Часть 4.

Задачи Архитектуры

• Сфокусирование действий ИТ на целях и задачах бизнеса.
• Сотрудничество между бизнесом и ИТ
• Управление изменениями
• Выпуск новых продуктов на рынок и запуск новых направлений бизнеса
• Новые технологии
• Управление развитием ИТ
Необходимость Архитектуры Предприятия в вашей компании.
Практика. От теории к результатам
Понятие « архитектурный фреймворк “
The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Структура TOGAF

 • Процессы Архитектуры Предприятия
 • Переходная архитектура
 • Архитектурный контракт
 • 10 ключевых факторов успеха архитектурного проекта
Архитектура Предприятия
 • Описание Архитектуры Предприятия
 • 8+1 ключевых документов TOGAF
 • Инструменты для разработки Архитектуры Предприятия.
 • Управление архитектурой практикой

Заключительная часть

 • Итоги курса
 • Вопросы - Ответы
 • Вручение сертификатов 
Материалы и сертификаты:
Акцент Профи

Возврат к спискуПерейти на программу ускоренного курса PostgreSQL и записаться в Акцент ПрофиЗарегистрироваться на Тренинговый Уикенд
Программа и регистрация на курс Cobit основы в Акцент Профи