Психологія управління

Психологія управління
 • Код курса:
  Manag-People-ML
 • Длительность:
  2 / 16
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Мельник Людмила
Досвід роботи протягом 20 років як тренер, консультант, фасилітатор. 
Понад 700...
Описание Курса:
Розібрати командні та психологічні ролі, які грає керівник та підлеглі.
Визначити, як керівник створює команду та керує нею залежно від своєї ролі.
Розібрати способи та інструменти управління колективом.
Відтренувати навички рольової взаємодії під час вправ та програвання кейсів (практика займає 50-60% часу всього тренінгу та побудована на реальних ситуаціях учасників).
Обговорити та програти ситуації учасників.
Дати учасникам можливість отримати ефективний зворотний зв'язок від тренера та колег.
===
Разобрать командные и психологические роли, которые играет руководитель и подчиненные.
Определить, как руководитель создает команду и управляет ею в зависимости от роли.
Разобрать методы и инструменты управления коллективом.
Оттренировать навыки ролевого взаимодействия при упражнениях и проигрывании кейсов (практика занимает 50-60% времени всего тренинга и построена на реальных ситуациях участников).
Обсудить и проиграть ситуации участников.
Дать участникам возможность получить эффективную обратную связь от тренера и коллег.
Предварительная подготовка:
 • Переговори із замовником, а за необхідності і з деякими учасниками.
 • Анкетування учасників за темою тренінгу.
 • Обговорення конфліктних ситуацій з майбутніми учасниками тренінгів з метою складання кейсів для тренінгу (при необхідності).
===
 • Переговоры с заказчиком, а при необходимости с некоторыми участниками.
 • Анкетирование участников по теме тренинга.
 • Обсуждение конфликтных ситуаций с будущими участниками тренингов с целью сборки кейсов для тренинга (при необходимости).
Приобретаемые навыки:
 • В учасників залишаються докладні матеріали до тренінгу
 • Замовник отримує детальний звіт про тренінг.
 • Тренер залишається на контакті з учасниками в електронному режимі після тренінгу.
===
 • У участников остаются подробные материалы к тренингу
 • Заказчик получает подробный отчет о тренинге.
 • Тренер остается на контакте с участниками в электронном режиме после тренинга.
Содержание курса:

Блок 1. Введення у тренінг

 • Знайомство групи
 • Введення у тему тренінгу
 • Очікування від тренінгу

Блок 2. Люди – сила команди. Чи навпаки.

 • Психологія як практична помічниця управлінця.
 • Що потрібно знати про себе, як керівника, підлеглих, психологію команди для ефективного управління.
 • Інструменти управління людьми у команді. Які задачі ставлять собі управлінці, формуючи команди і ведучи їх до мети?

Блок 3. Ролі керівників та підлеглих

 • Командні ролі менеджерів (М. Белбін) - які ролі та який їх розподіл допомагає команді бути ефективною
 • Стилі менеджменту
 • Психологічні ролі керівників та підлеглих:
 • Класифікації ролей;
 • сильні та слабкі сторони кожної ролі;
 • управління підлеглим залежно від ролі;
 • яка «персональна роль» підходить якому типу компанії («головному» стилю менеджменту);
 • взаємодія менеджерів у різних ролях

Блок 4. Інструменти управлінця

 • Хто такий лідер
 • Делегування як інструмент управління
 • Стимуляція, мотивація – як говорити з підлеглим

Блок 5. Керівник та конфлікти

 • Причини виникнення конфліктів у колективі.
 • Посередництво у вирішенні конфлікту.
 • Профілактика та способи вирішення організаційних конфліктів
===

Блок 1. Введение в тренинг

 • Знакомство группы
 • Введение в тему тренинга
 • Ожидание от тренинга

Блок 2. Люди – сила команды. Или наоборот.

 • Психология как практичная помощница управленца.
 • Что нужно знать о себе, как руководителе, подчиненных, психологию команды для эффективного управления.
 • Инструменты управления людьми в команде. Какие задачи ставят себе управленцы, формируя команды и ведя их к цели?

Блок 3. Роли руководителей и подчиненных

 • Командные роли менеджеров (М. Белбин) – какие роли и какое их распределение помогает команде быть эффективной
 • Стили менеджмента
 • Психологические роли руководителей и подчиненных:
 • Классификации ролей;
 • сильные и слабые стороны каждой роли;
 • управление подчиненным в зависимости от роли;
 • какая «персональная роль» подходит любому типу компании («главному» стилю менеджмента);
 • взаимодействие менеджеров в разных ролях

Блок 4. Инструменты управленца

 • Кто такой лидер
 • Делегирование как инструмент управления
 • Стимуляция, мотивация – как говорить с подчиненным

Блок 5. Руководитель и конфликты

 • Причины конфликтов в коллективе.
 • Посредничество в разрешении конфликта.
 • Профилактика и способы разрешения организационных конфликтов.
Материалы и сертификаты:
Акцент Профi
===
Акцент Профи

Возврат к спискуMicrosoft Office Excel 2 дні поглиблене навчання
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ
курс RH7-SA1. Red Hat 7 - Системное администрирование IЗарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell