O19cPLSQL-WS Курс Oracle Database 19c: PL/SQL Workshop

Курс O19cPLSQL-WS. Oracle Database 19c: PL/SQL Workshop
 • Код курса:
  O19cPLSQL-WS
 • Длительность:
  5 / 40
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Ковальчук Валерий f
Опыт работы с СУБД Oracle более 15 лет
Описание Курса:
Курс знайомить слухачів з мовою PL/SQL та допомагає їм зрозуміти основні можливості цієї потужної мови програмування. Студенти дізнаються, як створювати блоки коду PL/SQL, які можуть бути використані безліччю форм, звітів та програм управління даними.
===
Курс знакомит слушателей с языком PL/SQL и помогает им понять основные возможности этого мощного языка программирования. Студенты узнают, как создавать блоки кода PL/SQL, которые могут быть использованы множеством форм, отчётов и приложений управления данными.
Аудитория:
Розробники PL/SQL
Системні аналітики
Технічні консультанти
Розробники форм
Розробники порталів
==
Разработчики PL/SQL
Системные аналитики
Технические консультанты
Разработчики форм
Разработчики порталов
Предварительная подготовка:
 • Отримати загальне уявлення про PL/SQL
 • Ознайомитись із принципом оголошення змінних
 • Написати оператори, що виконуються
 • Ознайомитись із принципом використання SQL-операторів у програмуванні PL/SQL
===
 • Получить общего представления о PL/SQL
 • Познакомиться с принципом объявления переменных
 • Написать исполняемые операторы
 • Познакомиться с принципом использования SQL-операторов в программировании PL/SQL
Приобретаемые навыки:
 • Створювати анонімні блоки PL/SQL, процедури та функції, що зберігаються.
 • Оголошувати змінні та обробляти винятки.
 • Розробляти пакети та тригери в базі даних, керувати програмами PL/SQL, їх залежністю та використовувати деякі додаткові пакети Oracle.
 • Використовувати SQL Developer для створення програмних модулів.
===
 • Создавать анонимные блоки PL/SQL, хранимые процедуры и функции.
 • Объявлять переменные и обрабатывать исключения.
 • Разрабатывать пакеты и триггеры в базе данных, управлять программами PL/SQL, их зависимостью и использовать некоторые дополнительные пакеты Oracle.
 • Использовать SQL Developer для разработки программных модулей.
Содержание курса:

Модуль 1. Вступ

 • Цілі курсу
 • План курсу
 • Таблиці навчальної схеми Персонал (Human Resources, HR)
 • Середовище виконання коду PL/SQL на сервері бази даних
 • Вступ до SQL Developer

Модуль 2. Введення у PL/SQL

 • Що таке PL/SQL
 • Переваги підпрограм PL/SQL
 • Огляд типів блоків PL/SQL
 • Переваги PL/SQL
 • Огляд типів блоків PL/SQL
 • Створення та виконання простого анонімного блоку
 • Генерація виведення із блоків PL/SQL

Модуль 3. Оголошення ідентифікаторів у PL/SQL

 • Різні типи ідентифікаторів у підпрограмах PL/SQL
 • Використання розділу оголошень для визначення ідентифікаторів
 • Зберігання даних у змінних
 • Скалярні типи даних
 • Атрибут %TYPE
 • Пов'язані (bind) змінні
 • Використання послідовностей у виразах PL/SQL

Модуль 4. Написання виконуваних операторів

 • Опис основного синтаксису блоків
 • Коментування коду
 • Функції SQL у PL/SQL
 • Перетворення типів даних
 • Вкладені блоки
 • Оператори в PL/SQL

Модуль 5. Взаємодія із сервером бази даних Oracle

 • Включення операторів SELECT у PL/SQL для отримання даних
 • Маніпулювання даними на сервері за допомогою PL/SQL
 • Концепція SQL-курсорів
 • Атрибути SQL-курсорів для зворотного зв'язку з DML-операторами
 • Фіксація та відкат транзакцій

Модуль 6. Написання керуючих структур

 • Умовне керування з використанням оператора IF
 • Умовне керування за допомогою оператора CASE
 • Простий цикл LOOP
 • Цикл WHILE
 • Цикл FOR
 • Оператор CONTINUE

Модуль 7.Робота зі складовими типами даних

 • Використання записів PL/SQL
 • Використання атрибуту %ROWTYPE
 • Вставка та оновлення за допомогою записів PL/SQL
 • Асоціативні таблиці INDEX BY та методи роботи з ними
 • Асоціативні таблиці INDEX BY із записами

Модуль 8. Використання явних курсорів

 • Управління явним курсором
 • Визначення курсору
 • Відкриття курсору
 • Вибірка даних із активного набору
 • Закриття курсору
 • Курсорні цикли FOR із підзапитами
 • Атрибути явного курсору
 • Використання пропозицій FOR UPDATE та WHERE CURRENT OF

Модуль 9. Обробка винятків

 • Розуміння винятків
 • Обробка винятків у PL/SQL
 • Перехоплення певних помилок сервера Oracle
 • Перехоплення невизначених помилок сервера Oracle
 • Перехоплення винятків, що визначаються користувачами
 • Поширення винятків
 • Використання процедури RAISE_APPLICATION_ERROR

Модуль 10. Створення процедур, що зберігаються

 • Модульний та багаторівневий дизайн підпрограм
 • Модульність розробки за допомогою блоків PL/SQL
 • Середовище виконання коду PL/SQL
 • Переваги використання підпрограм PL/SQL
 • Відмінності між анонімними блоками та підпрограмами
 • Створення, виклик та видалення збережених процедур за допомогою команди CREATE та SQL Developer
 • Використання параметрів у процедурах та різні режими параметрів
 • Перегляд інформації про процедури уявлення словника даних

Модуль 11.Створення функцій, що зберігаються

 • Створення, виклик та видалення збережених функцій за допомогою команд SQL та SQL Developer
 • Переваги використання функцій, що зберігаються в SQL-виразах
 • Кроки зі створення функції, що зберігається
 • Використання функцій користувача в SQL-виразах
 • Обмеження на виклик функцій із SQL-виражень
 • Контроль побічних ефектів під час виклику функцій із SQL виразів
 • Перегляд інформації про функції у словнику даних

Модуль 12. Створення пакетів

 • Переваги використання пакетів
 • Опис пакетів
 • Компоненти пакетів
 • Розробка пакетів
 • Видимість компонентів пакету
 • Створення специфікації та тіла пакету за допомогою команд SQL та SQLDeveloper
 • Виклик пакетних конструкцій
 • Перегляд вихідного коду PL/SQL у словнику даних

Модуль 13. Робота з пакетами

 • Перевантаження пакетних підпрограм у PL/SQL
 • Використання пакету STANDARD
 • Використання попереднього оголошення для дозволу посилань на ще не описані програмні одиниці
 • Обмеження на використання пакетних функцій у SQL
 • Стійкий стан пакету
 • Стійкий стан пакетного курсору
 • Контролює рівень чистоти збережених функцій PL/SQL
 • Використання типу даних RECORD із таблицями PL/SQL у пакетах

Модуль 14. Використання стандартних пакетів Oracle у розробці програм

 • Огляд стандартних пакетів, що поставляються Oracle
 • Приклади деяких стандартних пакетів
 • Як працює DBMS_OUTPUT?
 • Використання UTL_FILE для роботи з файлами операційної системи
 • Пакет UTL_MAIL та використання його підпрограм

Модуль 15. Динамічний SQL та метадані

 • Етапи виконання команди SQL
 • Що таке динамічний SQL?
 • Декларація курсорних змінних
 • Динамічне виконання блоку PL/SQL
 • Використання власного динамічного SQL (NDS) для компіляції коду PL/SQL
 • Використання пакета DBMS_SQL із параметризованою командою DML
 • Функціональна завершеність динамічного SQL

Модуль 16. Рекомендації щодо дизайну коду PL/SQL

 • Стандартизація констант та винятків
 • Використання локальних підпрограм
 • Застосування автономних транзакцій
 • Використання підказки компілятору NOCOPY
 • Застосування підказки компілятору PARALLEL_ENABLE
 • Використання кросеансного кешування результату PL/SQL функцій
 • Використання умови DETERMINISTIC із функціями
 • Використання масового зв'язування для підвищення продуктивності

Модуль 17. Створення тригерів бази даних

 • Робота з тригерами
 • Визначення типу тригера, часу його спрацьовування та тіла
 • Сценарії бізнес-застосування тригерів
 • Створення DML-тригерів за допомогою команди CREATE TRIGGER та SQL Developer
 • Визначення типу події, на яку спрацьовує тригер, тіла тригера та часу спрацьовування
 • Операторні та малі тригери
 • Створення тригерів INSTEAD OF, а також вимкнення тригерів
 • Супровід, тестування та видалення тригерів бази даних

Модуль 18.Створення комбінованих (COMPOUND) тригерів, DDL-тригерів та тригерів, що спрацьовують за системними подіями бази даних

 • Робота з комбінованими тригерами
 • Ідентифікація розділу часу виконання для табличного комбінованого тригера
 • Структура комбінованого тригера для таблиць та уявлень
 • Використання комбінованого тригера для читання даних з таблиці, що мутує
 • Порівняння тригерів бази даних і процедур, що зберігаються
 • Створення тригерів на DDL команди
 • Тригери, які спрацьовують за подіями у базі даних
 • Системні привілеї, необхідні для супроводу тригерів

Модуль 19. Використання компілятора PL/SQL

 • Використання компілятора PL/SQL
 • Встановлення параметрів ініціалізації, що впливають на компіляцію коду PL/SQL
 • Категорії попереджень компілятора
 • Використання попереджень часу компіляції у підпрограмах
 • Переваги використання попереджень компілятора
 • Категорії попереджень компілятора
 • Встановлення рівнів попереджень компілятора за допомогою SQL Developer, параметра ініціалізації PLSQL_WARNINGS або підпрограм пакета DBMS_WARNINGS
 • Перегляд попереджень компілятора за допомогою SQL Developer, SQL*Plus або уявлень словника даних

Модуль 20. Супровід коду PL/SQL

 • Що таке умовна компіляція та як вона працює?
 • Використання директив вибору.
 • Використання зумовленої та користувальницької директив опитування.Параметр PLSQL_CCFLAGS та директива опитування
 • Застосування директив помилки за умовної компіляції для порушення певних користувачем виключень
 • Пакет DBMS_DB_VERSION
 • Застосування процедури DBMS_PREPROCESSOR для друку або отримання вихідного коду після умовної компіляції
 • Захист вихідного коду у підпрограмах PL/SQL.

Модуль 21. Обслуговування залежностей

 • Огляд залежностей між об'єктами
 • Перегляд прямих залежностей між об'єктами за допомогою представлення USER_DEPENDENCIES
 • Визначення статусу об'єктів
 • Недійсність залежних об'єктів
 • Перегляд прямих та непрямих залежностей
 • Детальне управління залежностями у базі даних Oracle 19с
 • Видалені залежності
 • Перекомпіляція програмних одиниць PL/SQL
===

Модуль 1. Введение

 • Цели курса
 • План курса
 • Таблицы учебной схемы Персонал (Human Resources, HR)
 • Среда выполнения кода PL/SQL на сервере базы данных
 • Введение в SQL Developer

Модуль 2. Введение в PL/SQL

 • Что такое PL/SQL
 • Преимущества подпрограмм PL/SQL
 • Обзор типов блоков PL/SQL
 • Преимущества PL/SQL
 • Обзор типов блоков PL/SQL
 • Создание и выполнение простого анонимного блока
 • Генерация вывода из блоков PL/SQL

Модуль 3. Объявление идентификаторов в PL/SQL

 • Различные типы идентификаторов в подпрограммах PL/SQL
 • Использование раздела объявлений для определения идентификаторов
 • Хранение данных в переменных
 • Скалярные типы данных
 • Атрибут %TYPE
 • Связанные (bind) переменные
 • Использование последовательностей в выражениях PL/SQL

Модуль 4. Написание исполняемых операторов

 • Описание основного синтаксиса блоков
 • Комментирование кода
 • Функции SQL в PL/SQL
 • Преобразование типов данных
 • Вложенные блоки
 • Операторы в PL/SQL

Модуль 5. Взаимодействие с сервером базы данных Oracle

 • Включение операторов SELECT в PL/SQL для получения данных
 • Манипулирование данными на сервере при помощи PL/SQL
 • Концепции SQL-курсоров
 • Атрибуты SQL-курсоров для обратной связи с DML-операторами
 • Фиксация и откат транзакций

Модуль 6. Написание управляющих структур

 • Условное управление с использованием оператора IF
 • Условное управление с использованием оператора CASE
 • Простой цикл LOOP
 • Цикл WHILE
 • Цикл FOR
 • Оператор CONTINUE

Модуль 7. Работа с составными типами данных

 • Использование записей PL/SQL
 • Использование атрибута %ROWTYPE
 • Вставка и обновление при помощи записей PL/SQL
 • Ассоциативные таблицы INDEX BY и методы работы с ними
 • Ассоциативные таблицы INDEX BY с записями

Модуль 8. Использование явных курсоров

 • Управление явным курсором
 • Определение курсора
 • Открытие курсора
 • Выборка данных из активного набора
 • Закрытие курсора
 • Курсорные циклы FOR с подзапросами
 • Атрибуты явного курсора
 • Использование предложений FOR UPDATE и WHERE CURRENT OF

Модуль 9. Обработка исключений

 • Понимание исключений
 • Обработка исключений в PL/SQL
 • Перехват предопределённых ошибок сервера Oracle
 • Перехват не-предопределённых ошибок сервера Oracle
 • Перехват исключений, определяемых пользователями
 • Распространение исключений
 • Использование процедуры RAISE_APPLICATION_ERROR

Модуль 10. Создание хранимых процедур

 • Модульный и многоуровневый дизайн подпрограмм
 • Модульность разработки с помощью блоков PL/SQL
 • Среда исполнения кода PL/SQL
 • Преимущества использования подпрограмм PL/SQL
 • Различия между анонимными блоками и подпрограммами
 • Создание, вызов и удаление хранимых процедур при помощи команды CREATE и SQL Developer
 • Использование параметров в процедурах и различные режимы параметров
 • Просмотр информации о процедурах в представлениях словаря данных

Модуль 11. Создание хранимых функций

 • Создание, вызов и удаление хранимых функций при помощи команд SQL и SQL Developer
 • Преимущества использования хранимых функций в SQL-выражениях
 • Шаги по созданию хранимой функции
 • Использование пользовательских функции в SQL-выражениях
 • Ограничения на вызов функций из SQL-выражений
 • Контроль побочных эффектов при вызове функций из SQL выражений
 • Просмотр информации о функциях в словаре данных

Модуль 12. Создание пакетов

 • Преимущества использования пакетов
 • Описание пакетов
 • Компоненты пакетов
 • Разработка пакетов
 • Видимость компонентов пакета
 • Создание спецификации и тела пакета при помощи команд SQL и SQLDeveloper
 • Вызов пакетных конструкций
 • Просмотр исходного кода PL/SQL в словаре данных

Модуль 13. Работа с пакетами

 • Перегрузка пакетных подпрограмм в PL/SQL
 • Использование пакета STANDARD
 • Использование предварительного объявления для разрешения ссылок на еще не описанные программные единицы
 • Ограничения на использование пакетных функций в SQL
 • Устойчивое состояние пакета
 • Устойчивое состояние пакетного курсора
 • Контроль уровня чистоты хранимых функций PL/SQL
 • Использование типа данных RECORD с таблицами PL/SQL в пакетах

Модуль 14. Использование стандартных пакетов Oracle в разработке приложений

 • Обзор стандартных пакетов, поставляемых Oracle
 • Примеры некоторых из стандартных пакетов
 • Как работает пакет DBMS_OUTPUT?
 • Использование пакета UTL_FILE для работы с файлами операционной системы
 • Пакет UTL_MAIL и использование его подпрограмм

Модуль 15. Динамический SQL и метаданные

 • Этапы выполнения команды SQL
 • Что такое динамический SQL?
 • Декларация курсорных переменных
 • Динамическое выполнение блока PL/SQL
 • Использование собственного динамического SQL (NDS) для компиляции кода PL/SQL
 • Использование пакета DBMS_SQL с параметризованной командой DML
 • Функциональная завершенность динамического SQL

Модуль 16. Рекомендации по дизайну кода PL/SQL

 • Стандартизация констант и исключений
 • Использование локальных подпрограмм
 • Применение автономных транзакций
 • Использование подсказки компилятору NOCOPY
 • Применение подсказки компилятору PARALLEL_ENABLE
 • Использование кроссеансного кэширования результата PL/SQL функций
 • Использование условия DETERMINISTIC с функциями
 • Использование массового связывания для повышения производительности

Модуль 17. Создание триггеров базы данных

 • Работа с триггерами
 • Определение типа триггера, времени его срабатывания и тела
 • Сценарии бизнес-применения триггеров
 • Создание DML-триггеров при помощи команды CREATE TRIGGER и SQL Developer
 • Определение типа события, на которое срабатывает триггер, тела триггера и времени срабатывания
 • Операторные и строчные триггеры
 • Создание триггеров INSTEAD OF , а также выключение триггеров
 • Сопровождение, тестирование и удаление триггеров базы данных

Модуль 18. Создание комбинированных (COMPOUND) триггеров, DDL-триггеров и триггеров, срабатывающих по системным событиям базы данных

 • Работа с комбинированными триггерами
 • Идентификация раздела времени выполнения для табличного комбинированного триггера
 • Структура комбинированного триггера для таблиц и представлений
 • Использование комбинированного триггера для чтения данных из мутирующей таблицы
 • Сравнение триггеров базы данных и хранимых процедур
 • Создание триггеров на DDL команды
 • Триггеры, срабатывающие по событиям в базе данных
 • Системные привилегии, необходимые для сопровождения триггеров

Модуль 19. Использование компилятора PL/SQL

 • Использование компилятора PL/SQL
 • Установка параметров инициализации, влияющих на компиляцию кода PL/SQL
 • Категории предупреждений компилятора
 • Использование предупреждений времени компиляции в подпрограммах
 • Преимущества использования предупреждений компилятора
 • Категории предупреждений компилятора
 • Установка уровней предупреждений компилятора при помощи SQL Developer, инициализационного параметра PLSQL_WARNINGS либо подпрограмм пакета DBMS_WARNINGS
 • Просмотр предупреждений компилятора при помощи SQL Developer, SQL*Plus или представлений словаря данных

Модуль 20. Сопровождение кода PL/SQL

 • Что такое условная компиляция и как она работает?
 • Использование директив выбора.
 • Использование предопределенной и пользовательской директив опроса.
 • Параметр PLSQL_CCFLAGS и директива опроса
 • Применение директив ошибки при условной компиляции для возбуждения определенных пользователем исключений
 • Пакет DBMS_DB_VERSION
 • Применение процедуры DBMS_PREPROCESSOR для печати или получения исходного кода после условной компиляции
 • Защита исходного кода в подпрограммах PL/SQL.

Модуль 21. Обслуживание зависимостей

 • Обзор зависимостей между объектами
 • Просмотр прямых зависимостей между объектами при помощи представления USER_DEPENDENCIES
 • Определение статуса объектов
 • Недействительность зависимых объектов
 • Просмотр прямых и косвенных зависимостей
 • Детальное управление зависимостями в базе данных Oracle 19с
 • Удаленные зависимости
 • Перекомпиляция программных единиц PL/SQL
Материалы и сертификаты:
Акцент Профі - Акцент Профи

Возврат к спискуПрограмма и регистрация на курс Cobit основы в Акцент Профи


программа курса Microsoft 20761: Запрос данных с использованием Transact SQL, записаться на курс и пройти обучение на курсе МС20761. Создание SQL - запросов в Microsoft SQL Server 2016


Зарегистрироваться на курс
перейти на описание курса 20533, зарегистрироваться на тренинг по Microsoft Azure в Акцент Профи
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ