Курс навчання Основи PL/SQL. Oracle Database: Основы PL/SQL.

O12cPLSQL. Oracle Database: PL/SQL Fundamentals. Основи PLSQL Oracle Database 12c. Основы PL/SQL
 • Код курса:
  O12cPLSQL
 • Длительность:
  2 / 16
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Євген Тренер Oracle
Викладання курсів з 1999 року, сертифікований тренер,
навчено понад  3000 осіб.
Описание Курса:
Курс O12cPLSQL знайомить слухачів з мовою PL/SQL та допомагає їм оцінити переваги цієї потужної мови програмування. 
Прослухавши курс, слухачі навчаться створювати блоки PL/SQL, які можуть бути використані різними формами, звітами та програмами для обробки даних. 
Слухачі навчаться також створювати анонімні блоки PL/SQL, і отримають уявлення про процедури і функції, що зберігаються. Учасники PLSQL ORACLE DB 12c дізнаються, як оголошувати змінні та обробляти винятки. 
Демонстрації наочних прикладів та практичні роботи зміцнять знання основних концепцій. 
Слухачі використовують Oracle SQL Developer для створення цих програмних одиниць.
===
Курс O12cPLSQL знакомит слушателей с языком PL/SQL и помогает им оценить преимущества этого мощного языка программирования. Прослушав курс, слушатели научатся создавать блоки PL/SQL, которые могут быть использованы различными формами, отчётами и приложениями для обработки данных. Слушатели научатся также создавать анонимные блоки PL/SQL, и получат представление о хранимых процедурах и функциях. Они узнают, как объявлять переменные и обрабатывать исключения. Демонстрации наглядных примеров и практические работы укрепят знание основных концепций. Слушатели используют Oracle SQL Developer для разработки этих программных единиц.
Аудитория:
 • Розробники PL/SQL
 • Системні аналітики
 • Технічні консультанти
 • Розробники форм
 • Розробники порталів
==
 • Разработчики PL/SQL
 • Системные аналитики
 • Технические консультанты
 • Разработчики форм
 • Разработчики порталов
Предварительная подготовка:
 • Уявлення про концепції та методики обробки даних
 • Знайомство з мовами програмування
 • Oracle Database 12c: Основи SQL
 • Успішне закінчення курсу Англійська мова для IT фахівців (pre-intermediate) або знання технічної англійської мови.
Також рекомендуємо прослухати пов'язані курси:
 • За допомогою Java - для PL/SQL і Database Developers
 • Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units NEW
==
Также рекомендуем прослушать связанные курсы:
 • Using Java - for PL/SQL and Database Developers
 • Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units NEW
Приобретаемые навыки:
 • Можливості та синтаксис PL/SQL
 • Створення анонімних блоків PL/SQL
 • Написання коду PL/SQL як інтерфейсу до бази даних
 • Використання програмних конструкцій PL/SQL та контроль потоку операцій (цикли, керуючі структури та явні курсори)
 • Обробку помилок на стадії виконання
 • Створення процедур і функцій, що зберігаються
==
 • Возможности и синтаксис PL/SQL
 • Создание анонимных блоков PL/SQL
 • Написание кода PL/SQL как интерфейса к базе данных
 • Использование программных конструкций PL/SQL и контроль потока операций (циклы, управляющие структуры и явные курсоры)
 • Обработку ошибок на стадии исполнения
 • Создание хранимых процедур и функций
Содержание курса:

Вступ

 • Цілі курсу, план курсу
 • Таблиці навчальної схеми Персонал (Human Resources, HR)
 • Середовище виконання коду PL/SQL на сервері бази даних
 • Документація Oracle Database 12c та додаткові ресурси

Введення в PL/SQL

 • Переваги та структура PL/SQL
 • Огляд типів блоків PL/SQL
 • Генерація виведення із блоків PL/SQL

Оголошення ідентифікаторів у PL/SQL

 • Різні типи ідентифікаторів у підпрограмах PL/SQL
 • Опис та ініціалізація змінних
 • Опис типів даних
 • Атрибут %TYPE
 • Пов'язані (bind) змінні

Оператори, що виконуються

 • Лексичні одиниці у блоці PL/SQL
 • Функції SQL у PL/SQL
 • Перетворення типів даних
 • Вкладені блоки як вирази
 • Посилання на значення ідентифікатора у вкладеному блоці
 • Оператори в PL/SQL
 • Використання послідовностей у виразах PL/SQL

Керівні структури

 • Управління виконанням у PL/SQL
 • Умовне керування з використанням операторів IF та CASE
 • Обробка невизначених значень
 • Використання булевих умов у логічних операторах
 • Контроль ітерацій у циклах
 • Робота із складовими типами даних

Складові типи даних: записи PL/SQL та таблиці

 • Використання записів PL/SQL для зберігання кількох значень різних типів даних
 • Вставка та оновлення за допомогою записів PL/SQL
 • Асоціативні масиви INDEX BY та методи роботи з ними

Використання явних курсорів

 • Визначення курсору
 • Управління явним курсором
 • Використання явних курсорів для обробки рядків
 • Курсори та записи
 • Курсорні цикли FOR із підзапитами
 • Атрибути явного курсору
 • Атрибути %NOTFOUND та %ROWCOUNT

Обробка винятків

 • Визначення винятків
 • Обробка винятків у PL/SQL
 • Зумовлені винятки
 • Перехоплення зумовлених та невизначених винятків сервера Oracle
 • Функції, що повертають інформацію про винятки
 • Перехоплення винятків, що визначаються користувачами
 • Поширення винятків
 • Оператор RAISE

Створення процедур і функцій, що зберігаються

 • Уявлення про процедури та функції, що зберігаються
 • Відмінність між анонімними блоками та підпрограмами
 • Демонстрація CREATE OR REPLACE PROCEDURE | FUNCTION
 • Заголовна частина процедури і функції, що зберігається
 • Створення простих процедур та функцій
 • Створення простої процедури з параметром IN
 • Виклик процедури та функції

==

Введение

 • Цели курса, план курса
 • Таблицы учебной схемы Персонал (Human Resources, HR)
 • Среда выполнения кода PL/SQL на сервере базы данных
 • Документация Oracle Database 12c и дополнительные ресурсы

Введение в PL/SQL

 • Преимущества и структура PL/SQL
 • Обзор типов блоков PL/SQL
 • Генерация вывода из блоков PL/SQL

Объявление идентификаторов в PL/SQL

 • Различные типы идентификаторов в подпрограммах PL/SQL
 • Описание и инициализация переменных
 • Описание типов данных
 • Атрибут %TYPE
 • Связанные (bind) переменные

Исполняемые операторы

 • Лексические единицы в блоке PL/SQL
 • Функции SQL в PL/SQL
 • Преобразование типов данных
 • Вложенные блоки как выражения
 • Ссылка на значение идентификатора во вложенном блоке
 • Операторы в PL/SQL
 • Использование последовательностей в выражениях PL/SQL

Использование операторов SQL внутри блока PL/SQL

 • Использование операторов SQL в PL/SQL
 • Извлечение данных в PL/SQL при помощи оператора SELECT
 • Соглашения об именовании при извлечении данных и работе с операторами DML
 • Изменение данных на сервере при помощи PL/SQL
 • Концепции SQL-курсоров
 • Атрибуты SQL-курсоров для обратной связи с операторами DML
 • Фиксация и откат транзакций

Управляющие структуры

 • Управление выполнением в PL/SQL
 • Условное управление с использованием операторов IF и CASE
 • Обработка неопределенных значений
 • Использование булевых условий в логических операторах
 • Контроль итераций в циклах

Работа с составными типами данных

 • Составные типы данных: записи PL/SQL и таблицы
 • Использование записей PL/SQL для хранения нескольких значений разных типов данных
 • Вставка и обновление при помощи записей PL/SQL
 • Ассоциативные массивы INDEX BY и методы работы с ними

Использование явных курсоров

 • Определение курсора
 • Управление явным курсором
 • Использование явных курсоров для обработки строк
 • Курсоры и записи
 • Курсорные циклы FOR с подзапросами
 • Атрибуты явного курсора
 • Атрибуты %NOTFOUND и %ROWCOUNT

Обработка исключений

 • Определение исключений
 • Обработка исключений в PL/SQL
 • Предопределенные исключения
 • Перехват предопределённых и непредопределенных исключений сервера Oracle
 • Функции, возвращающие информацию об исключениях
 • Перехват исключений, определяемых пользователями
 • Распространение исключений
 • Оператор RAISE

Создание хранимых процедур и функций

 • Представление о хранимых процедурах и функциях
 • Различие между анонимными блоками и подпрограммами
 • Демонстрация CREATE OR REPLACE PROCEDURE | FUNCTION
 • Заголовочная часть хранимой процедуры и функции
 • Создание простых процедур и функций
 • Создание простой процедуры с параметром IN
 • Вызов процедуры и функции
В учебном центре Акцент Профи Вы также можете пройти обучение по новым программам - Oracle 18c
Материалы и сертификаты:
Akcent Pro Group
Расписание курсов на 6 месяцев

Возврат к списку


Перейти на програму курсу "Ефективні презентації power point"
Microsoft Office Excel 2 дні поглиблене навчання
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ
Зарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell