Курс WS-011T00-A: Windows Server 2019 Administration

Курс WS-011T00-A: Windows Server 2019 Administration. Адміністрування Windows Server 2019.
 • Код курса:
  ws-011t00
 • Длительность:
  5 / 40
 • Ближайшие даты:
  12.09.2022
  10.10.2022
 • Цена, без НДС:
  25 000,00 грн.
Тишко Геннадий а
Тренер Microsoft с 2000 года, обучено 1500 студентов.
Описание Курса:
Курс WS-011T00-A: Windows Server 2019 Administration під керівництвом інструктора призначений насамперед для ІТ-фахівців, які мають деякий досвід роботи з Windows Server.
Курс WS-011T00-A призначений для професіоналів, які відповідатимуть за керування ідентифікаціями, мережею, зберіганням та обчисленнями за допомогою Windows Server 2019, а також для тих, хто має розуміти сценарії, вимоги та параметри, які доступні та застосовні до Windows Server 2019 .
Курс WS-011T00-A навчає ІТ-фахівців основним навичкам адміністрування, необхідним для розгортання та підтримки Windows Server 2019 у більшості організацій.
===
Курс WS-011T00-A: Windows Server 2019 Administration под руководством инструктора предназначен в первую очередь для ИТ-специалистов, имеющих некоторый опыт работы с Windows Server.
Курс WS-011T00-A предназначен для профессионалов, которые будут отвечать за управление идентификациями, сетью, хранением и вычислениями с помощью Windows Server 2019, а также для тех, кто должен понимать сценарии, требования и параметры, которые доступны и применимы к Windows Server 2019.
Курс WS-011T00-A учит ИТ-специалистов основополагающим навыкам администрирования, необходимым для развертывания и поддержки Windows Server 2019 в большинстве организаций.
Аудитория:
Курс WS-011T00-A: Windows Server 2019 Administration предназначен для IT-специалистов, которые имеют опыт работы с Windows Server и ищут пятидневный курс, охватывающий основные компоненты и технологии администрирования в Windows Server 2019. 
Курс WS-011T00-A также помогает администраторам серверов из предыдущих версий Windows Server обновить свои знания и навыки, связанные с Windows Server 2019. 
Кроме того, этот курс может помочь людям, которые ищут материалы для подготовки к сдаче экзаменов, связанных с Windows Server. 
Курс для администраторов Windows Server 2019 также предназначен для лиц из службы поддержки, которые хотят перейти на обслуживание серверов.
Предварительная подготовка:
 • Деяке знайомство з концепціями та технологіями доменних служб Active Directory (AD DS) у Windows Server 2012 або Windows Server 2016 та досвід роботи з ними.
 • Деяке знайомство з концепціями та технологіями доменних служб Active Directory (AD DS) у Windows Server 2012 або Windows Server 2016 та досвід роботи з ними.
 • Розуміння основних мережевих технологій, таких як IP-адресація, роздільна здатність імен та протокол динамічної конфігурації хоста (DHCP), а також досвід роботи з ними.
 • Розуміння концепцій Microsoft Hyper-V та основних концепцій віртуалізації серверів, а також досвід роботи з ними.
 • Знання основних рекомендацій та практик безпеки.
 • Досвід роботи з клієнтськими операційними системами Windows, такими як Windows 8, Windows 8.1 або Windows 10
 • Загальний досвід роботи з Windows PowerShell.
===
 • Некоторое знакомство с концепциями и технологиями доменных служб Active Directory (AD DS) в Windows Server 2012 или Windows Server 2016 и опыт работы с ними.
 • Некоторое знакомство с концепциями и технологиями доменных служб Active Directory (AD DS) в Windows Server 2012 или Windows Server 2016 и опыт работы с ними.
 • Понимание основных сетевых технологий, таких как IP-адресация, разрешение имен и протокол динамической конфигурации хоста (DHCP), а также опыт работы с ними.
 • Понимание концепций Microsoft Hyper-V и основных концепций виртуализации серверов, а также опыт работы с ними.
 • Знание основных рекомендаций и практик безопасности.
 • Опыт работы с клиентскими операционными системами Windows, такими как Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10
 • Общий опыт работы с Windows PowerShell.
Приобретаемые навыки:
 • Використання адміністративних прийомів та інструментів у Windows Server 2019
 • Використання служб ідентифікації
 • Управління мережними службами інфраструктури
 • Налаштування файлових серверів та сховищ
 • Управління віртуальними машинами з використанням віртуалізації Hyper-V та контейнерів
 • Впровадження рішень високої доступності та аварійного відновлення
 • Застосування функцій безпеки для захисту критично важливих ресурсів
 • Налаштування служб віддаленого робочого столу Remote Desktop
 • Налаштування розгортання інфраструктури настільних комп'ютерів на основі віртуальних машин
 • Реалізація віддаленого доступу та веб-служб
 • Впровадження моніторингу служб та моніторингу продуктивності, а також застосування пошуку несправностей
 • Виконання оновлень та міграцій, пов'язаних з AD DS та сховищем
===
 • Использование административных приемов и инструментов в Windows Server 2019
 • Внедрение служб идентификации
 • Управление сетевыми службами инфраструктуры
 • Настройка файловых серверов и хранилищ
 • Управление виртуальными машинами с использованием виртуализации Hyper-V и контейнеров
 • Внедрение решений высокой доступности и аварийного восстановления
 • Применение функций безопасности для защиты критически важных ресурсов
 • Настройка служб удаленного рабочего стола Remote Desktop
 • Настройка развертывания инфраструктуры настольных компьютеров на основе виртуальных машин
 • Реализация удаленного доступа и веб-служб
 • Внедрение мониторинга служб и мониторинг производительности, а также применение поиска неисправностей
 • Выполнение обновлений и миграций, связанных с AD DS и хранилищем
Содержание курса:

Модуль 1. Загальні відомості про адміністрування Windows Server

У цьому модулі описано, як розрізняти різні версії Windows Server 2019 та методи розгортання, обслуговування та активації. Модуль також знайомить із Windows Server Core та порівнює його з версією Desktop Experience. Модуль описує інструменти та концепції адміністрування Windows Server, такі як Windows Admin Center, PowerShell, а також делегування привілеїв.

Заняття

 • Загальні відомості про принципи та інструменти адміністрування Windows Server
 • Знайомство з Windows Server 2019
 • Загальні відомості про основні компоненти Windows Server

Лабораторна робота. Розгортання та налаштування Windows Server

 • Розгортання та налаштування основних серверних компонентів
 • Реалізація та використання віддаленого адміністрування сервера
 • Після проходження цього модуля учні будуть/зможуть:
 • Описувати можливості Windows Server, а також методи його розгортання, обслуговування та активації.
 • Описувати основні компоненти Windows Server, їх особливості та способи адміністрування.

Модуль 2. Служби ідентифікації у Windows Server

Цей модуль знайомить із службами ідентифікації та описує доменні служби Active Directory (AD DS) у середовищі Windows Server. Модуль описує, як розгорнути контролери домену в AD DS та Azure Active Directory (AD), а також переваги інтеграції Azure AD з AD DS. Модуль також визначає основи групової політики та способи налаштування об'єктів групової політики (GPO) у доменному середовищі. Нарешті, модулі розповідають про роль служб сертифікатів Active Directory та використання сертифікатів.

Заняття

 • Загальні відомості про доменні служби AD
 • Розгортання контролерів домену Windows Server
 • Огляд Azure AD
 • Реалізація групової політики
 • Загальні відомості про служби сертифікації Active Directory

Лабораторна робота. Реалізація служб ідентифікації та групової політики

 • Розгортання нового контролера домену для основних серверних компонентів
 • Налаштування групової політики
 • Розгортання та використання служб сертифікації
Після проходження цього модуля учні будуть/зможуть:
 • Описувати AD DS у середовищі Windows Server.
 • Розгортати контролери домену в AD DS.
 • Описувати Azure AD та переваги інтеграції Azure AD з AD DS.
 • Описувати основи групової політики та настроювати об'єкти групової політики в середовищі домену.
 • Описувати роль служб сертифікатів Active Directory та використання сертифікатів.

Модуль 3. Служби мережної інфраструктури у Windows Server

У цьому модулі описано, як впроваджувати служби основної інфраструктури мережі в Windows Server. У модулях розповідається, як розгортати, налаштовувати та керувати DNS та IPAM. У модулях також розповідається, як використовувати служби віддаленого доступу.

Заняття

 • Розгортання та адміністрування DHCP
 • Розгортання та адміністрування служб DNS
 • Розгортання та адміністрування IPAM

Лабораторна робота. Реалізація та настроювання служб мережної інфраструктури у Windows Server

 • Розгортання та налаштування DHCP
 • Розгортання та налаштування DNS
Після проходження цього модуля учні будуть/зможуть:
 • Описувати, розгортати та настроювати службу DHCP.
 • Розгортати, настроювати та адмініструвати DNS.
 • Описувати, розгортати та адмініструвати IPAM.

Модуль 4.Керування файловими серверами та сховищами у Windows Server

У цих модулях описано, як настроїти файлові сервери та сховища в Windows Server. Модуль розповідає про загальний доступ до файлів та розгортання технології Storage Spaces. Модуль вчить, як реалізовувати дедуплікацію даних, сховище на основі iSCSI в Windows Server і, нарешті, розгортати DFS.

Заняття

 • Тома та файлові системи у Windows Server
 • Реалізація загального доступу до Windows Server
 • Реалізація дискового простору у Windows Server
 • Реалізація дедуплікації даних
 • Реалізація iSCSI
 • Розгортання розподіленої файлової системи

Лабораторна робота. Реалізація рішень для зберігання у Windows Server

 • Реалізація дедуплікації даних
 • Налаштування сховища iSCSI
 • Налаштування надлишкових дискових просторів
 • Реалізація локальних дискових просторів
Після проходження цього модуля учні будуть/зможуть:
 • Реалізувати спільний доступ до Windows Server.
 • Розгортати технології дискових просторів.
 • Реалізувати функції дедуплікації даних.
 • Реалізувати сховища на основі iSCSI.
 • Розгортати та адмініструвати розподілену файлову систему (DFS).

Модуль 5. Віртуалізація за допомогою Hyper-V та контейнери у Windows Server

У цих модулях розповідається, як реалізовувати та налаштовувати віртуальні машини та контейнери Hyper-V. У цьому модулі розглянуто основні функції Hyper-V у Windows Server, параметри віртуальних машин, а також налаштування віртуальних машин у Hyper-V. У ньому також описуються технології забезпечення безпеки, які використовуються з віртуалізацією, такі як екрановані віртуальні машини, служба захисту вузла, атестація на основі довіри адміністратору та довіри TPM, KPS.

Заняття

 • Hyper-V у Windows Server
 • Налаштування віртуальних машин
 • Захист віртуалізації у Windows Server
 • Контейнери у Windows Server
 • Огляд Kubernetes

Лабораторна робота. Реалізація та настроювання віртуалізації у Windows Server

 • створення та настроювання віртуальних машин;
 • Встановлення та налаштування контейнерів
Після проходження цього модуля учні будуть/зможуть:
 • Описувати основні функції Hyper-V у Windows Server.
 • Описувати налаштування віртуальної машини, а також розгортати та налаштовувати віртуальні машини у Hyper-V.
 • Описувати використання технологій безпеки для віртуалізації
 • Описувати та розгортати контейнери у Windows Server.
 • Описувати використання Kubernetes у Windows.

Модуль 6. Висока доступність у Windows Server

Цей модуль визначає сучасні технології високої доступності в Windows Server. Модуль описує відмовостійку кластеризацію та рекомендації щодо її реалізації, а також способи створення та налаштування відмовостійкої кластеризації. У цьому модулі також описані кластери, що розтягуються, і варіанти забезпечення високої доступності з віртуальними машинами Hyper-V.

Заняття

 • Планування реалізації відмовостійкої кластеризації
 • Створення та настроювання відмовостійкого кластера
 • Загальні відомості про розтягнуті кластери
 • Вирішення високої доступності та аварійного відновлення з віртуальними машинами Hyper-V

Лабораторна робота. Реалізація відмовостійкої кластеризації

 • Налаштування сховища iSCSI
 • Налаштування відмовостійкого кластера
 • Розгортання та налаштування файлового сервера високої доступності
Перевірка розгортання файлового сервера з високою доступністю
 • Після проходження цього модуля учні будуть/зможуть:
 • Описувати відмовостійку кластеризацію та рекомендації щодо її реалізації.
 • Створювати та налаштовувати відмовостійкі кластери.
 • Описувати розтягнуті кластери.
 • Описувати варіанти забезпечення високої доступності із віртуальними машинами Hyper-V.

Модуль 7. Аварійне відновлення у Windows Server

Цей модуль описує технології аварійного відновлення у Windows Server та способи їх реалізації. У цьому модулі розповідається, як налаштовувати та використовувати Hyper-V Replica, а також описується Azure Site Recovery. У модулі також описано, як реалізовувати резервне копіювання Windows Server, та описується служба резервного копіювання Windows Server Backup.

Заняття

 • Репліка Hyper-V
 • Інфраструктура резервного копіювання та відновлення у Windows Server

Лабораторна робота.Реалізація реплік Hyper-V та системи архівації даних Windows Server

 • Реалізація репліки Hyper-V
 • Реалізація резервного копіювання та відновлення за допомогою системи архівації даних Windows Server
Після проходження цього модуля учні будуть/зможуть:
 • Описувати та реалізовувати репліку Hyper-V.
 • Описувати Azure Site Recovery.
 • Описувати та реалізовувати систему архівації даних Windows Server.
 • Описувати службу Azure Backup.

Модуль 8. Безпека у Windows Server

У цьому модулі описано засоби безпеки Windows Server та способи їх реалізації. Модуль розповідає про облікові дані, що використовуються в Windows Server, і пояснює, як реалізувати захист привілейованого доступу. Крім опису методів і технологій для посилення безпеки Windows Server, модуль пояснює, як налаштувати Just Enough Administration (JEA) і як захистити трафік SMB. Нарешті модуль описує Центр оновлення Windows, його варіанти розгортання та управління.

Заняття

 • Облікові дані та захист привілейованого доступу у Windows Server
 • Посилення захисту Windows Server
 • Достатнє адміністрування у Windows Server
 • Захист та аналіз SMB-трафіку
 • Керування оновленнями у Windows Server

Лабораторна робота. Налаштування безпеки у Windows Server

 • Налаштування Credential Guard у Windows Defender
 • Пошук проблемних облікових записів
 • Реалізація LAPS
Після проходження цього модуля учні будуть/зможуть:
 • Описувати облікові дані, які використовуються у Windows Server.
 • Описувати як реалізувати захист привілейованого доступу.
 • Описувати методи та технології для посилення безпеки у Windows Server.
 • Описувати та настроювати достатнє адміністрування (JEA).
 • Забезпечувати захист SMB-трафіку у Windows Server.
 • Описувати Центр оновлення Windows та варіанти його розгортання та адміністрування.

Модуль 9. Служби віддалених робочих столів у Windows Server

У цьому модулі описано основні функції Remote Desktop Protocol (RDP) та Virtual Desktop Infrastructure (VDI) у Windows Server.У модулях описується, як розгортати робочі столи на основі сеансів, а також описуються персональні та віртуальні робочі столи в пулах.

Заняття

 • Загальні відомості про служби віддалених робочих столів
 • Налаштування розгортання робочого столу на основі сеансів
 • Загальні відомості про особисті та віртуальні робочі столи в пулах

Лабораторна робота. Реалізація RDS у Windows Server

 • Реалізація RDS
 • Налаштування параметрів колекції віддаленої програми RemoteApp
 • Налаштування шаблону віртуального робочого столу
Після проходження цього модуля учні будуть/зможуть:
 • Описувати служби віддалених робочих столів (RDS) у Windows Server.
 • Описувати та розгортати робочі столи на основі сеансів.
 • Описувати особисті та віртуальні робочі столи в пулах.

Модуль 10. Віддалений доступ та веб-служби у Windows Server

У цьому модулі описано, як впроваджувати віртуальні приватні мережі (VPN), Network Policy Server (NPS) та служби Microsoft Internet Information Services (IIS). У цьому модулі представлено огляд служб віддаленого доступу та описано функції Always On VPN, а також способи налаштування NPS та веб-сервера (IIS) у Windows Server.

Заняття

 • Загальні відомості про службу RAS у Windows Server
 • Реалізація VPN
 • Реалізація NPS
 • Реалізація Always On VPN
 • Реалізація веб-сервера у Windows Server

Лабораторна робота. Розгортання мережевих робочих навантажень

 • Реалізація проксі-служби веб-програми
 • Реалізація VPN у Windows Server
 • Розгортання та налаштування веб-сервера
Після проходження цього модуля учні будуть/зможуть:
 • Описувати параметри VPN у Windows Server.
 • Описувати функції Always On VPN.
 • Описувати та настроювати NPS.Описувати та настроювати веб-сервер (IIS).

Модуль 11. Моніторинг, продуктивність та усунення несправностей

У цьому модулі описано впровадження моніторингу служби та продуктивності, а також застосування процедури усунення неполадок у Windows Server. Модуль виділяє інструменти моніторингу та описує, як відстежувати продуктивність, включаючи ведення журналу подій та як моніторинг реєстрації подій з метою усунення несправностей.

Заняття

 • Загальні відомості про інструменти моніторингу Windows Server
 • Використання системного монітора
 • Моніторинг журналів подій для усунення несправностей

Лабораторна робота. Моніторинг та усунення несправностей Windows Server

 • Встановлення базових показників ефективності
 • Визначення джерела проблеми із продуктивністю
 • Перегляд та настроювання централізованих журналів подій
 • Визначення джерела проблеми із продуктивністю
 • Описувати інструменти моніторингу у Windows Server.
 • Описувати моніторинг продуктивності та використовувати його у Windows Server.
 • Описувати ведення журналу подій та виконувати моніторинг реєстрації подій з метою усунення несправностей.

Модуль 12. Оновлення та міграція у Windows Server

У цьому модулі описано, як виконувати оновлення та міграції для AD DS, сховища та Windows Server. Модуль визначає інструменти, які використовуються для міграції AD DS. Модуль також розповідає про службу міграції Storage Migration Service, а також про засоби міграції Windows Server та сценарії використання.

Заняття

 • Міграція AD DS
 • Служба міграції сховища
 • Засоби міграції Windows Server

Лабораторна робота. Перенесення робочих навантажень Windows Server

 • Вибір процесу переносу серверних робочих навантажень
 • Планування перенесення файлів за допомогою служби міграції сховища
Після проходження цього модуля учні будуть/зможуть:
 • Описувати інструменти для міграції AD DS.
 • Описувати службу міграції сховищ.
 • Описувати засоби міграції Windows Server та сценарії їх використання.
===

Модуль 1. Общие сведения об администрировании Windows Server

В этом модуле описывается, как различать различные версии Windows Server 2019 и методы развертывания, обслуживания и активации. Модуль также знакомит с Windows Server Core и сравнивает его с версией Desktop Experience. Модуль описывает инструменты и концепции для администрирования Windows Server, такие как Windows Admin Center, PowerShell, а также делегирование привилегий.

Занятия

 • Общие сведения о принципах и инструментах администрирования Windows Server
 • Знакомство с Windows Server 2019
 • Общие сведения об основных компонентах Windows Server

Лабораторная работа. Развертывание и настройка Windows Server

 • Развертывание и настройка основных серверных компонентов
 • Реализация и использование удаленного администрирования сервера
После прохождения этого модуля учащиеся будут/смогут:
 • Описывать возможности Windows Server, а также методы для его развертывания, обслуживания и активации.
 • Описывать основные компоненты Windows Server, их особенности и способы администрирования.

Модуль 2. Службы идентификации в Windows Server

Этот модуль знакомит со службами идентификации и описывает доменные службы Active Directory (AD DS) в среде Windows Server. Модуль описывает, как развернуть контроллеры домена в AD DS и Azure Active Directory (AD), а также преимущества интеграции Azure AD с AD DS. Модуль также описывает основы групповой политики и способы настройки объектов групповой политики (GPO) в доменной среде. Наконец, модули рассказывают о роли служб сертификатов Active Directory и использовании сертификатов.

Занятия

 • Общие сведения о доменных службах AD
 • Развертывание контроллеров домена Windows Server
 • Обзор Azure AD
 • Реализация групповой политики
 • Общие сведения о службах сертификации Active Directory

Лабораторная работа. Реализация служб идентификации и групповой политики

 • Развертывание нового контроллера домена для основных серверных компонентов
 • Настройка групповой политики
 • Развертывание и использование служб сертификации
После прохождения этого модуля учащиеся будут/смогут:
 • Описывать AD DS в среде Windows Server.
 • Развертывать контроллеры домена в AD DS.
 • Описывать Azure AD и преимущества интеграции Azure AD с AD DS.
 • Описывать основы групповой политики и настраивать объекты групповой политики в среде домена.
 • Описывать роль служб сертификатов Active Directory и использование сертификатов.

Модуль 3. Службы сетевой инфраструктуры в Windows Server

В этом модуле описывается, как внедрять службы основной сетевой инфраструктуры в Windows Server. В модулях рассказывается, как развертывать, настраивать и управлять DNS и IPAM. В модулях также рассказывается, как использовать службы удаленного доступа.

Занятия

 • Развертывание и администрирование DHCP
 • Развертывание и администрирование служб DNS
 • Развертывание и администрирование IPAM

Лабораторная работа. Реализация и настройка служб сетевой инфраструктуры в Windows Server

 • Развертывание и настройка DHCP
 • Развертывание и настройка DNS
После прохождения этого модуля учащиеся будут/смогут:
 • Описывать, развертывать и настраивать службу DHCP.
 • Развертывать, настраивать и администрировать DNS.
 • Описывать, развертывать и администрировать IPAM.

Модуль 4. Управление файловыми серверами и хранилищами в Windows Server

В этих модулях описано, как настроить файловые серверы и хранилище в Windows Server. Модуль рассказывает об общем доступе к файлам и развертывании технологии Storage Spaces. Модуль учит, как реализовывать дедупликацию данных, хранилище на основе iSCSI в Windows Server и, наконец, как развертывать DFS.

Занятия

 • Тома и файловые системы в Windows Server
 • Реализация общего доступа в Windows Server
 • Реализация дискового пространства в Windows Server
 • Реализация дедупликации данных
 • Реализация iSCSI
 • Развертывание распределенной файловой системы

Лабораторная работа. Реализация решений для хранения в Windows Server

 • Реализация дедупликации данных
 • Настройка хранилища iSCSI
 • Настройка избыточных дисковых пространств
 • Реализация Локальных дисковых пространств
После прохождения этого модуля учащиеся будут/смогут:
 • Реализовывать общий доступ в Windows Server.
 • Развертывать технологии дисковых пространств.
 • Реализовывать функции дедупликации данных.
 • Реализовывать хранилища на основе iSCSI.
 • Развертывать и администрировать распределенную файловую систему (DFS).

Модуль 5. Виртуализация с помощью Hyper-V и контейнеры в Windows Server

В этих модулях рассказывается, как реализовывать и настраивать виртуальные машины и контейнеры Hyper-V. В этом модуле рассмотрены основные функции Hyper-V в Windows Server, параметры виртуальных машин, а также настройка виртуальных машин в Hyper-V. В нем также описываются технологии обеспечения безопасности, используемые с виртуализацией, такие как экранированные виртуальные машины, служба защиты узла, аттестация на основе доверия администратору и доверия TPM, KPS.

Занятия

 • Hyper-V в Windows Server
 • Настройка виртуальных машин
 • Защита виртуализации в Windows Server
 • Контейнеры в Windows Server
 • Обзор Kubernetes

Лабораторная работа. Реализация и настройка виртуализации в Windows Server

 • создание и настройка виртуальных машин;
 • Установка и настройка контейнеров
После прохождения этого модуля учащиеся будут/смогут:
 • Описывать основные функции Hyper-V в Windows Server.
 • Описывать настройки виртуальной машины, а также развертывать и настраивать виртуальные машины в Hyper-V.
 • Описывать использование технологий безопасности для виртуализации
 • Описывать и развертывать контейнеры в Windows Server.
 • Описывать использование Kubernetes в Windows.

Модуль 6. Высокая доступность в Windows Server

Этот модуль описывает современные технологии высокой доступности в Windows Server. Модуль описывает отказоустойчивую кластеризацию и рекомендации по ее реализации, а также способы создания и настройки отказоустойчивой кластеризации. В этом модуле также описаны растягивающиеся кластеры и варианты обеспечения высокой доступности с виртуальными машинами Hyper-V.

Занятия

 • Планирование реализации отказоустойчивой кластеризации
 • Создание и настройка отказоустойчивого кластера
 • Общие сведения о растянутых кластерах
 • Решения высокой доступности и аварийного восстановления с виртуальными машинами Hyper-V

Лабораторная работа. Реализация отказоустойчивой кластеризации

 • Настройка хранилища iSCSI
 • Настройка отказоустойчивого кластера
 • Развертывание и настройка файлового сервера высокой доступности
 • Проверка развертывания файлового сервера с высокой доступностью
После прохождения этого модуля учащиеся будут/смогут:
 • Описывать отказоустойчивую кластеризацию и рекомендации по ее реализации.
 • Создавать и настраивать отказоустойчивые кластеры.
 • Описывать растянутые кластеры.
 • Описывать варианты обеспечения высокой доступности с виртуальными машинами Hyper-V.

Модуль 7. Аварийное восстановление в Windows Server

Этот модуль описывает технологии аварийного восстановления в Windows Server и способы их реализации. В этом модуле рассказывается, как настраивать и использовать Hyper-V Replica, а также описывается Azure Site Recovery. В модуле также описывается, как реализовывать резервное копирование Windows Server, и описывается служба резервного копирования Windows Server Backup.

Занятия

Реплика Hyper-V
Инфраструктура резервного копирования и восстановления в Windows Server

Лабораторная работа. Реализация реплик Hyper-V и системы архивации данных Windows Server

 • Реализация реплики Hyper-V
 • Реализация резервного копирования и восстановления с помощью системы архивации данных Windows Server
После прохождения этого модуля учащиеся будут/смогут:
 • Описывать и реализовывать реплику Hyper-V.
 • Описывать Azure Site Recovery.
 • Описывать и реализовывать систему архивации данных Windows Server.
 • Описывать службу Azure Backup.

Модуль 8. Безопасность в Windows Server

В этом модуле описаны средства безопасности Windows Server и способы их реализации. Модуль рассказывает об учетных данных, используемых в Windows Server, и объясняет, как реализовать защиту привилегированного доступа. В дополнение к описанию методов и технологий для усиления безопасности Windows Server, модуль объясняет, как настроить Just Enough Administration (JEA) и как защитить трафик SMB. Наконец, модуль описывает Центр обновления Windows, его варианты развертывания и управления.

Занятия

 • Учетные данные и защита привилегированного доступа в Windows Server
 • Усиление защиты Windows Server
 • Достаточное администрирование в Windows Server
 • Защита и анализ SMB-трафика
 • Управление обновлениями в Windows Server

Лабораторная работа. Настройка безопасности в Windows Server

 • Настройка Credential Guard в Windows Defender
 • Поиск проблемных учетных записей
 • Реализация LAPS
После прохождения этого модуля учащиеся будут/смогут:
 • Описывать учетные данные, используемые в Windows Server.
 • Описывать, как реализовать защиту привилегированного доступа.
 • Описывать методы и технологии для усиления безопасности в Windows Server.
 • Описывать и настраивать достаточное администрирование (JEA).
 • Обеспечивать защиту SMB-трафика в Windows Server.
 • Описывать Центр обновления Windows и варианты его развертывания и администрирования.

Модуль 9. Службы удаленных рабочих столов в Windows Server

В этом модуле описаны основные функции Remote Desktop Protocol (RDP) и Virtual Desktop Infrastructure (VDI) в Windows Server. В модулях описывается, как развертывать рабочие столы на основе сеансов, а также описываются персональные и виртуальные рабочие столы в пулах.

Занятия

 • Общие сведения о службах удаленных рабочих столов
 • Настройка развертывания рабочего стола на основе сеансов
 • Общие сведения о личных и виртуальных рабочих столах в пулах

Лабораторная работа. Реализация RDS в Windows Server

 • Реализация RDS
 • Настройка параметров коллекции удаленного приложения RemoteApp
 • Настройка шаблона виртуального рабочего стола
После прохождения этого модуля учащиеся будут/смогут:
 • Описывать службы удаленных рабочих столов (RDS) в Windows Server.
 • Описывать и развертывать рабочие столы на основе сеансов.
 • Описывать личные и виртуальные рабочие столы в пулах.

Модуль 10. Удаленный доступ и веб-службы в Windows Server

В этом модуле описывается, как внедрять виртуальные частные сети (VPN), Network Policy Server (NPS) и службы Microsoft Internet Information Services (IIS). В этом модуле представлен обзор служб удаленного доступа и описаны функции Always On VPN, а также способы настройки NPS и веб-сервера (IIS) в Windows Server.

Занятия

 • Общие сведения о службе RAS в Windows Server
 • Реализация VPN
 • Реализация NPS
 • Реализация Always On VPN
 • Реализация веб-сервера в Windows Server

Лабораторная работа. Развертывание сетевых рабочих нагрузок

 • Реализация прокси-службы веб-приложения
 • Реализация VPN в Windows Server
 • Развертывание и настройка веб-сервера
После прохождения этого модуля учащиеся будут/смогут:
 • Описывать параметры VPN в Windows Server.
 • Описывать функции Always On VPN.
 • Описывать и настраивать NPS.
 • Описывать и настраивать веб-сервер (IIS).

Модуль 11. Мониторинг, производительность и устранение неполадок

В этом модуле описывается внедрение мониторинг службы и производительности, а также применение процедуры устранения неполадок в Windows Server. Модуль выделяет инструменты мониторинга и описывает, как отслеживать производительность, включая ведение журнала событий и как выполнять мониторинг регистрации событий в целях устранения неполадок.

Занятия

 • Общие сведения об инструментах мониторинга Windows Server
 • Использование системного монитора
 • Мониторинг журналов событий для устранения неполадок

Лабораторная работа. Мониторинг и устранение неполадок Windows Server

 • Установление базовых показателей эффективности
 • Определение источника проблемы с производительностью
 • Просмотр и настройка централизованных журналов событий
 • Определение источника проблемы с производительностью
 • Описывать инструменты мониторинга в Windows Server.
 • Описывать мониторинг производительности и использовать его в Windows Server.
 • Описывать ведение журнала событий и выполнять мониторинг регистрации событий в целях устранения неполадок.

Модуль 12. Обновление и миграция в Windows Server

В этом модуле описывается, как выполнять обновления и миграции для AD DS, хранилища и Windows Server. Модуль описывает инструменты, используемые для миграции AD DS. Модуль также рассказывает о службу миграции Storage Migration Service,а также о средствах миграции Windows Server и сценариях использования.

Занятия

 • Миграция AD DS
 • Служба миграции хранилища
 • Средства миграции Windows Server

Лабораторная работа. Перенос рабочих нагрузок Windows Server

 • Выбор процесса для переноса серверных рабочих нагрузок
 • Планирование переноса файлов с помощью службы миграции хранилища
После прохождения этого модуля учащиеся будут/смогут:
 • Описывать инструменты, используемые для миграции AD DS.
 • Описывать службу миграции хранилищ.
 • Описывать средства миграции Windows Server и сценарии их использования.
Материалы и сертификаты:
Microsoft | Акцент Профі | Акцент Профи

Возврат к списку
Зарегистрироваться на Курс exchange 20345 1. 20345-1. Администрирование Microsoft Exchange Server 2016. Administering Microsoft Exchange Server 2016

Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи