Курс WS-011. Администрирование Windows Server 2019

Курс WS-011. Администрирование Windows Server 2019
 • Код курса:
  WS-011
 • Длительность:
  5 / 40
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Тишко Геннадий а
Тренер Microsoft с 2000 года, обучено 1500 студентов.
Описание Курса:
Надати слухачам знання та навички, необхідні для керування ідентифікацією, мережею, зберіганням та обчисленнями за допомогою Windows Server 2019. Також в курсі розглянуті сценарії використання Windows Server 2019, вимоги та параметри, доступні та застосовні до Windows Server 2019.
===
Предоставить слушателям знания и навыки, необходимые для управления идентификацией, сетью, хранением и вычислениями с помощью Windows Server 2019. Также в курсе рассмотрены сценарии использования Windows Server 2019, требования и параметры, доступные и применимые к Windows Server 2019.
Аудитория:
Цей курс призначений для адміністраторів та ІТ-фахівців, які мають досвід роботи з Windows Server і бажають охопити основні компоненти та технології адміністрування у Windows Server 2019. Цей курс також буде корисним для оновлення знань та навичок, пов'язаних з Windows Server 2019. Крім того, Курс допомагає у підготовці до складання іспитів, пов'язаних з Windows Server. Додатково курс буде корисний представникам служби підтримки, які хочуть перейти на обслуговування сервера.
===
Этот курс предназначен для администраторов и ИТ-специалистов, которые имеют опыт работы с Windows Server и желают охватить основные компоненты и технологии администрирования в Windows Server 2019. Этот курс также будет полезен для обновления знаний и навыков, связанных с Windows Server 2019. Кроме того, курс помогает в подготовке к сдаче экзаменов, связанных с Windows Server. Дополнительно, курс будет полезен представителям службы поддержки, которые хотят перейти на обслуживание сервера.
Предварительная подготовка:
 • Розуміння принципів роботи доменних служб Active Directory (AD DS) у Windows Server 2012 або Windows Server 2016.
 • Розуміння базових мережевих технологій, IP-адресації, DNS та DHCP.
 • Досвід роботи з віртуалізацією та розуміння принципів віртуалізації серверів у Microsoft Hyper-V.
 • Знання основних рекомендацій щодо безпеки.
 • Досвід роботи з клієнтськими операційними системами, як Windows 8, Windows 8.1 або Windows 10.
 • Базовий досвід роботи з Windows PowerShell.
===
 • Понимание принципов работы доменных служб Active Directory (AD DS) в Windows Server 2012 или Windows Server 2016.
 • Понимание базовых сетевых технологий, IP-адресации, DNS и DHCP.
 • Опыт работы с виртуализацией и понимание принципов виртуализации серверов в Microsoft Hyper-V.
 • Знание основных рекомендаций по безопасности.
 • Опыт работы с клиентскими операционными системами как Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10.
 • Базовый опыт работы с Windows PowerShell.
Приобретаемые навыки:
 • Використання засобів адміністрування Windows Server 2019.
 • Реалізувати послуги ідентифікації.
 • Керувати службами мережної інфраструктури.
 • Налаштувати файлові сервери та сховища.
 • Керувати віртуальними машинами з використанням віртуалізації Hyper-V та контейнерів
 • Впровадити рішення високої доступності та аварійного відновлення.
 • Застосовувати функції безпеки захисту критично важливих ресурсів.
 • Налаштувати служби віддаленого робочого столу.
 • Налаштувати розгортання інфраструктури настільних комп'ютерів з урахуванням віртуальних машин.
 • Реалізувати віддалений доступ та веб-сервіси.
 • Впровадити сервісний моніторинг та моніторинг продуктивності, а також застосувати усунення несправностей.
 • Виконувати оновлення та міграцію, пов'язані з AD DS та сховищем.
===
 • Использовать средства администрирования Windows Server 2019.
 • Реализовать сервисы идентификации.
 • Управлять службами сетевой инфраструктуры.
 • Настроить файловые серверы и хранилище.
 • Управлять виртуальными машинами с использованием виртуализации Hyper-V и контейнеров
 • Внедрить решения высокой доступности и аварийного восстановления.
 • Применять функции безопасности для защиты критически важных ресурсов.
 • Настроить службы удаленного рабочего стола.
 • Настроить развертывание инфраструктуры настольных компьютеров на базе виртуальных машин.
 • Реализовать удаленный доступ и веб-сервисы.
 • Внедрить сервисный мониторинг и мониторинг производительности, а также применить устранение неполадок.
 • Выполнять обновления и миграцию, связанные с AD DS и хранилищем.
Содержание курса:

Модуль 1: Огляд адміністрування Windows Server

Цей модуль описує, чим відрізняються випуски Windows Server 2019 та методи їх розгортання, обслуговування та активації. Також у модулі представлено Windows Server Core та наведено порівняння його з версією Desktop Experience, показані інструменти для адміністрування Windows Server, такі як Windows Admin Center та PowerShell, та продемонстровані принципи делегування привілеїв.

Теми

 • Огляд Windows Server 2019
 • Огляд Windows Server Core
 • Огляд принципів та засобів адміністрування Windows Server

Лабораторна робота: Розгортання та налаштування Windows Server

 • Розгортання та налаштування Server Core
 • Використання та використання віддаленого адміністрування сервера
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Описати Windows Server, а також методи розгортання, обслуговування та активації.
 • Описати Windows Server Core, його особливості та методи його адміністрування.

Модуль 2: Служби ідентифікації у Windows Server

Цей модуль визначає служби ідентифікації та доменні служби Active Directory (AD DS) у середовищі Windows Server. У модулі розглянуто, як розгорнути контролери домену в AD DS, а також представлені Azure Active Directory (AD) та переваги інтеграції Azure AD з AD DS, показано основи роботи з груповою політикою та способи налаштування об'єктів групової політики (GPO) у доменному середовищі, додатково У модулі описано роль служби сертифікатів Active Directory та використання сертифікатів.

Теми

 • Огляд AD DS
 • Розгортання контролерів домену Windows Server
 • Огляд Azure AD
 • Реалізація групової політики
 • Огляд служби сертифікації Active Directory

Лабораторна робота: Впровадження служб ідентифікації та групової політики

 • Розгортання нового контролера домену на Server Core
 • Налаштування групової політики
 • Розгортання та використання служб сертифікатів
 • Основи групової політики та налаштування об'єкта групової політики у доменному середовищі.
 • Роль служби сертифікатів Active Directory та використання сертифікатів
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Описати AD DS у середовищі Windows Server.
 • Розгорнути контролер домену в Active Directory.
 • Описати Azure AD та переваги інтеграції Azure AD з AD DS.

Модуль3: Сервіси мережної інфраструктури у Windows Server

У цьому модулі описано, як реалізувати основні служби мережної інфраструктури в Windows Server, як розгортати, настроювати та керувати DNS та IPAM, як використовувати служби віддаленого доступу.

Теми

 • Розгортання та керування DHCP
 • Розгортання та керування службою DNS
 • Розгортання та керування IPAM
 • Служби віддаленого доступу у Windows Server

Лабораторна робота: Впровадження та налаштування служб мережної інфраструктури у Windows Server

 • Розгортання та налаштування DHCP
 • Розгортання та налаштування DNS
 • Реалізація Web Application Proxy
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Описати, розгорнути та настроїти службу DHCP.
 • Розгорнути, налаштувати та керувати DNS.
 • Описати, розгорнути та керувати IPAM.

Модуль 4: Керування файловими серверами та сховищем у Windows Server

Цей модуль описує, як налаштувати файлові сервери та сховища у Windows Server, як надати спільний доступ до файлів та розгорнути Storage Spaces, як реалізувати дедуплікацію даних, сховище на основі iSCSI у Windows Server, а також як розгорнути DFS.

Теми

 • Тома та файлові системи у Windows Server
 • Реалізація загального доступу до Windows Server
 • Реалізація дискового простору у Windows Server
 • Реалізація дедуплікації даних
 • Впровадження iSCSI
 • Розгортання розподіленої файлової системи

Лабораторна робота: Впровадження рішень для зберігання у Windows Server

 • Реалізація дедуплікації даних
 • Налаштування сховища iSCSI
 • Налаштування надлишкових дискових просторів
 • Реалізація Storage Spaces Direct
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Реалізувати спільний доступ до Windows Server
 • Використовувати технології Storage Spaces
 • Реалізувати функцію дедуплікації даних
 • Впровадити сховище на основі iSCSI
 • Розгорнути та керувати розподіленою файловою системою (DFS).

Модуль 5: Віртуалізація Hyper-V та контейнери у Windows Server

У цьому модулі описано, як реалізувати та налаштувати віртуальні машини Hyper-V та контейнери. Модуль охоплює ключові функції Hyper-V у Windows Server, описує налаштування віртуальних машин та способи налаштування віртуальних машин у Hyper-V, також розглянуті технології безпеки, що використовуються у віртуалізації, такі як екрановані віртуальні машини, служба Host Guardian, атестація, довірена адміністратором, та атестація, довірена TPM, та KPS.

Теми

 • Hyper-V у Windows Server
 • Конфігурування віртуальних машин
 • Захист віртуалізації у Windows Server
 • Контейнери у Windows Server
 • Огляд Kubernetes

Лабораторна робота: Впровадження та настроювання віртуалізації у Windows Server

 • Створення та настроювання віртуальних машин
 • Встановлення та налаштування контейнерів
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Описати ключові функції Hyper-V у Windows Server.
 • Описати параметри віртуальної машини, розгорнути та налаштувати віртуальні машини у Hyper-V.
 • Пояснити використання технологій безпеки для віртуалізації.
 • Описати та розгорнути контейнери у Windows Server.
 • Пояснити використання Kubernetes у Windows.

Модуль 6: Висока доступність у Windows Server

Цей модуль описує сучасні технології високої доступності в Windows Server, а саме відмовостійку кластеризацію та рекомендації щодо її реалізації, а також способи створення та налаштування відмовостійкої кластеризації. Також у цьому модулі описані stretch clusters та варіанти забезпечення високої доступності з віртуальними машинами Hyper-V.

Теми

 • Планування застосування відмовостійкої кластеризації
 • Створення та настроювання відмовостійкого кластера
 • Огляд stretch clusters
 • Вирішення високої доступності та аварійного відновлення віртуальних машин Hyper-V

Лабораторна робота: Впровадження відмовостійкої кластеризації

 • Налаштування сховища та створення кластера
 • Розгортання та налаштування файлового сервера високої доступності
 • Перевірка розгортання файлового сервера високої доступності
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Описати відмовостійку кластеризацію та рекомендації щодо її реалізації.
 • Створити та налаштувати відмовостійкі кластери.
 • Описати stretch clusters.
 • Описати варіанти забезпечення високої доступності віртуальних машин Hyper-V.

Модуль 7: Відновлення після збою у Windows Server

Цей модуль описує технології аварійного відновлення в Windows Server та способи їх реалізації, а саме як налаштовувати та використовувати репліку Hyper-V, як відбувається відновлення сайту Azure, як реалізувати резервне копіювання Windows Server та як працює служба резервного копіювання Azure.

Теми

 • Hyper-V Репліка
 • Резервне копіювання та відновлення інфраструктури у Windows Server

Лабораторна робота: Впровадження репліки Hyper-V та резервного копіювання Windows Server

 • Використання репліки Hyper-V
 • Реалізація резервного копіювання та відновлення за допомогою Windows Server Backup
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Описати та впровадити репліку Hyper-V.
 • Описати поновлення сайту Azure.
 • Описати та впровадити резервне копіювання Windows Server.
 • Описати службу резервного копіювання Azure.

Модуль 8: Безпека у Windows Server

У цьому модулі описано функції безпеки Windows Server та способи їх реалізації. У модулі розглянуті облікові дані, які використовуються в Windows Server, і пояснюється, як реалізувати захист привілейованого доступу, як настроїти Just Enough Administration (JEA) і як захистити трафік SMB. Також у модулі описано Центр оновлення Windows, його варіанти розгортання та управління.

Теми

 • Облікові дані та захист привілейованого доступу
 • Посилення захисту середовища (Hardening) Windows Server
 • JEA у Windows Server
 • Захист та аналіз SMB-трафіку
 • Керування оновленнями Windows Server

Лабораторна робота: Налаштування безпеки у Windows Server

 • Налаштування Windows Defender Credential Guard
 • Пошук проблемних акаунтів
 • Реалізація LAPS

Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:

 • Описати облікові дані, які використовуються у Windows Server.
 • Пояснити, як реалізувати захист привілейованого доступу.
 • Описати методи та технології для посилення безпеки у Windows Server.
 • Описати та налаштувати Just Enough Administration (JEA).
 • Захистити трафік SMB у Windows Server.
 • Описати Центр оновлення Windows, його варіанти розгортання та керування.

Модуль 9: RDS у Windows Server

У цьому модулі описано основні функції протоколу віддаленого робочого стола (RDP) та інфраструктури віртуального робочого стола (VDI) у Windows Server. У модулі показано, як розгортати VDI, а також описуються персональні та віртуальні робочі столи з підтримкою пулу.

Теми

 • Огляд RDS
 • Налаштування розгортання робочого столу на основі сеансу (VDI)
 • Огляд особистих віртуальних робочих столів та віртуальних робочих столів на базі пулу

Лабораторна робота: Впровадження RDS у Windows Server

 • Впровадження RDS
 • Налаштування параметрів збору сеансів та використання RDC
 • Налаштування шаблону віртуального робочого столу
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Описати служби віддаленого робочого стола (RDS) у Windows Server.
 • Описати та розгорнути робочі столи на основі сеансів.
 • Описати особисті віртуальні робочі столи та віртуальні робочі столи на базі пулу.

Модуль 10: Віддалений доступ та веб-сервіси у Windows Server

У цьому модулі описано, як реалізувати віртуальні приватні мережі (VPN), сервер мережевих політик (NPS) та служби Microsoft Internet Information Services (IIS). Модуль описує функції Always On VPN, а також порядок налаштування NPS та веб-сервера (IIS) у Windows Server.

Теми

 • Використання VPN
 • Використання Always On VPN
 • Впровадження NPS
 • Реалізація веб-сервера у Windows Server

Лабораторна робота: Розгортання мережевих робочих навантажень

 • Впровадження VPN у Windows Server
 • Розгортання та налаштування веб-сервера
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Описати параметри VPN у Windows Server.
 • Описати функцію Always On VPN.
 • Описати та настроїти NPS.
 • Описати та настроїти веб-сервер (IIS).

Модуль 11: Моніторинг продуктивності та моніторинг системи у Windows Server

У цьому модулі описано, як реалізувати моніторинг служб та моніторинг продуктивності, а також як усунути неполадки в Windows Server. У модулі перераховані інструменти моніторингу та описано, як відстежувати продуктивність, включаючи ведення журналу подій, а також як виконувати моніторинг реєстрації подій з метою усунення несправностей.

Теми

 • Огляд інструментів моніторингу Windows Server
 • Використання монітора продуктивності
 • Моніторинг журналів подій для усунення несправностей

Лабораторна робота: Моніторинг та усунення несправностей Windows Server

 • Встановлення базового рівня продуктивності
 • Виявлення джерела проблеми із продуктивністю
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Описати інструменти моніторингу у Windows Server.
 • Описати моніторинг продуктивності та використовувати його у Windows Server.
 • Описати ведення журналу подій та виконання моніторингу реєстрації подій з метою усунення несправностей.

Модуль 12: Апгрейд та міграція у Windows Server

У цьому модулі описано, як виконувати оновлення та міграцію для AD DS, сховища та Windows Server. Модуль перераховує інструменти, які використовуються для міграції AD DS, а також описує службу міграції сховища, засоби міграції Windows Server та сценарії використання.

Теми

 • AD DS міграція
 • Служба міграції сховищ
 • Інструменти міграції Windows Server

Лабораторна робота: Перенесення робочих навантажень на сервер

 • Впровадження служби міграції сховищ
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Описати інструменти для міграції AD DS.Описати службу міграції сховища.
 • Описати засоби міграції Windows Server та їх сценарії використання.
===

Модуль 1: Обзор администрирования Windows Server

Этот модуль описывает, чем отличаются выпуски Windows Server 2019 и методы их развертывания, обслуживания и активации. Также в модуле представлен Windows Server Core и приведено сравнение его с версией Desktop Experience, показаны инструменты для администрирования Windows Server, такие как Windows Admin Center и PowerShell, и продемонстрированы принципы делегирование привилегий.

Темы

 • Обзор Windows Server 2019
 • Обзор Windows Server Core
 • Обзор принципов и средств администрирования Windows Server

Лабораторная работа: Развертывание и настройка Windows Server

 • Развертывание и настройка Server Core
 • Внедрение и использование удаленного администрирования сервера
По окончании этого модуля слушатели смогут:
 • Описать Windows Server, а также методы развертывания, обслуживания и активации.
 • Описать Windows Server Core, его особенности и способы его администрирования.

Модуль 2: Службы идентификации в Windows Server

Этот модуль описывает службы идентификации и доменные службы Active Directory (AD DS) в среде Windows Server. В модуле рассмотрено, как развернуть контроллеры домена в AD DS, а также представлены Azure Active Directory (AD) и преимущества интеграции Azure AD с AD DS, показаны основы работы с групповой политикой и способы настройки объектов групповой политики (GPO) в доменной среде, дополнительно в модуле описана роль службы сертификатов Active Directory и использование сертификатов.

Темы

 • Обзор AD DS
 • Развертывание контроллеров домена Windows Server
 • Обзор Azure AD
 • Реализация групповой политики
 • Обзор службы сертификации Active Directory

Лабораторная работа: Внедрение служб идентификации и групповой политики

 • Развертывание нового контроллера домена на Server Core
 • Настройка групповой политики
 • Развертывание и использование служб сертификатов
 • Основы групповой политики и настройка объекта групповой политики в доменной среде.
 • Роль службы сертификатов Active Directory и использование сертификатов
По окончании этого модуля слушатели смогут:
 • Описать AD DS в среде Windows Server.
 • Развернуть контроллер домена в Active Directory.
 • Описать Azure AD и преимущества интеграции Azure AD с AD DS.

Модуль3: Сервисы сетевой инфраструктуры в Windows Server

В этом модуле описывается, как реализовать основные службы сетевой инфраструктуры в Windows Server, как развертывать, настраивать и управлять DNS и IPAM, как использовать службы удаленного доступа.

Темы

 • Развертывание и управление DHCP
 • Развертывание и управление службой DNS
 • Развертывание и управление IPAM
 • Службы удаленного доступа в Windows Server

Лабораторная работа: Внедрение и настройка служб сетевой инфраструктуры в Windows Server

 • Развертывание и настройка DHCP
 • Развертывание и настройка DNS
 • Реализация Web Application Proxy
По окончании этого модуля слушатели смогут:
 • Описать, развернуть и настроить службу DHCP.
 • Развернуть, настроить и управлять DNS.
 • Описать, развернуть и управлять IPAM.

Модуль 4: Управление файловыми серверами и хранилищем в Windows Server

Этот модуль описывает, как настроить файловые серверы и хранилище в Windows Server, как предоставить общий доступ к файлам и развернуть Storage Spaces, как реализовать дедупликацию данных, хранилище на основе iSCSI в Windows Server, а также как развернуть DFS.

Темы

 • Тома и файловые системы в Windows Server
 • Реализация общего доступа в Windows Server
 • Реализация дискового пространства в Windows Server
 • Реализация дедупликации данных
 • Внедрение iSCSI
 • Развертывание распределенной файловой системы

Лабораторная работа: Внедрение решений для хранения в Windows Server

 • Реализация дедупликации данных
 • Настройка хранилища iSCSI
 • Настройка избыточных дисковых пространств
 • Реализация Storage Spaces Direct
По окончании этого модуля слушатели смогут:
 • Реализовать общий доступ в Windows Server
 • Использовать технологии Storage Spaces
 • Реализовать функцию дедупликации данных
 • Внедрить хранилище на основе iSCSI
 • Развернуть и управлять распределенной файловой системой (DFS).

Модуль 5: Виртуализация Hyper-V и контейнеры в Windows Server

В этом модуле описано, как реализовать и настроить виртуальные машины Hyper-V и контейнеры. Модуль охватывает ключевые функции Hyper-V в Windows Server, описывает настройки виртуальных машин и способы настройки виртуальных машин в Hyper-V, также рассмотрены технологии безопасности, используемые в виртуализации, такие как экранированные виртуальные машины, служба Host Guardian, аттестация, доверенная администратором, и аттестация, доверенная TPM, и KPS.

Темы

 • Hyper-V в Windows Server
 • Конфигурирование виртуальных машин
 • Защита виртуализации в Windows Server
 • Контейнеры в Windows Server
 • Обзор Kubernetes

Лабораторная работа: Внедрение и настройка виртуализации в Windows Server

 • Создание и настройка виртуальных машин
 • Установка и настройка контейнеров
По окончании этого модуля слушатели смогут:
 • Описать ключевые функции Hyper-V в Windows Server.
 • Описать параметры виртуальной машины, развернуть и настроить виртуальные машины в Hyper-V.
 • Объяснить использование технологий безопасности для виртуализации.
 • Описать и развернуть контейнеры в Windows Server.
 • Объяснить использование Kubernetes в Windows.

Модуль 6: Высокая доступность в Windows Server

Этот модуль описывает современные технологии высокой доступности в Windows Server, а именно отказоустойчивую кластеризацию и рекомендации по ее реализации, а также способы создания и настройки отказоустойчивой кластеризации. Также в этом модуле описаны stretch clusters и варианты обеспечения высокой доступности с виртуальными машинами Hyper-V.

Темы

 • Планирование внедрения отказоустойчивой кластеризации
 • Создание и настройка отказоустойчивого кластера
 • Обзор stretch clusters
 • Решения высокой доступности и аварийного восстановления виртуальных машин Hyper-V

Лабораторная работа: Внедрение отказоустойчивой кластеризации

 • Настройка хранилища и создание кластера
 • Развертывание и настройка файлового сервера высокой доступности
 • Проверка развертывания файлового сервера высокой доступности
По окончании этого модуля слушатели смогут:
 • Описать отказоустойчивую кластеризацию и рекомендации по ее реализации.
 • Создать и настроить отказоустойчивые кластеры.
 • Описать stretch clusters.
 • Описать варианты обеспечения высокой доступности виртуальных машин Hyper-V.

Модуль 7: Восстановление после сбоя в Windows Server

Этот модуль описывает технологии аварийного восстановления в Windows Server и способы их реализации, а именно как настраивать и использовать реплику Hyper-V, как происходит восстановление сайта Azure, как реализовать резервное копирование Windows Server, и как работает служба резервного копирования Azure.

Темы

 • Hyper-V Реплика
 • Резервное копирование и восстановление инфраструктуры в Windows Server

Лабораторная работа: Внедрение реплики Hyper-V и резервного копирования Windows Server

 • Внедрение реплики Hyper-V
 • Реализация резервного копирования и восстановления с помощью Windows Server Backup
По окончании этого модуля слушатели смогут:
 • Описать и внедрить реплику Hyper-V.
 • Описать восстановление сайта Azure.
 • Описать и внедрить резервное копирование Windows Server.
 • Описать службу резервного копирования Azure.

Модуль 8: Безопасность в Windows Server

В этом модуле описаны функции безопасности Windows Server и способы их реализации. В модуле рассмотрены учетные данные, используемые в Windows Server, и объясняется, как реализовать защиту привилегированного доступа, как настроить Just Enough Administration (JEA) и как защитить трафик SMB. Также в модуле описан Центр обновления Windows, его варианты развертывания и управления.

Темы

 • Учетные данные и защита привилегированного доступа
 • Усиление защищаемо среды (Hardening) Windows Server
 • JEA в Windows Server
 • Защита и анализ SMB-трафика
 • Управление обновлениями Windows Server

Лабораторная работа: Настройка безопасности в Windows Server

 • Настройка Windows Defender Credential Guard
 • Поиск проблемных аккаунтов
 • Реализация LAPS
По окончании этого модуля слушатели смогут:
 • Описать учетные данные, используемые в Windows Server.
 • Объяснить, как реализовать защиту привилегированного доступа.
 • Описать методы и технологии для усиления безопасности в Windows Server.
 • Описать и настроить Just Enough Administration (JEA).
 • Защитить трафик SMB в Windows Server.
 • Описать Центр обновления Windows, его варианты развертывания и управления.

Модуль 9: RDS в Windows Server

В этом модуле описаны основные функции протокола удаленного рабочего стола (RDP) и инфраструктуры виртуального рабочего стола (VDI) в Windows Server. В модуле показано, как разворачивать VDI, а также описываются персональные и виртуальные рабочие столы с поддержкой пула.

Темы

 • Обзор RDS
 • Настройка развертывания рабочего стола на основе сеанса(VDI)
 • Обзор личных виртуальных рабочих столов и виртуальных рабочих столов на базе пула

Лабораторная работа: Внедрение RDS в Windows Server

 • Внедрение RDS
 • Настройка параметров сбора сеансов и использование RDC
 • Настройка шаблона виртуального рабочего стола
По окончании этого модуля слушатели смогут:
 • Описать службы удаленного рабочего стола (RDS) в Windows Server.
 • Описать и развернуть рабочие столы на основе сеансов.
 • Описать личные виртуальные рабочие столы и виртуальные рабочие столов на базе пула.

Модуль 10: Удаленный доступ и веб-сервисы в Windows Server

В этом модуле описывается, как реализовать виртуальные частные сети (VPN), сервер сетевых политик (NPS) и службы Microsoft Internet Information Services (IIS). Модуль описывает функции Always On VPN, а также порядок настройки NPS и веб-сервера (IIS) в Windows Server.

Темы

 • Внедрение VPN
 • Внедрение Always On VPN
 • Внедрение NPS
 • Реализация веб-сервера в Windows Server

Лабораторная работа: Развертывание сетевых рабочих нагрузок

 • Внедрение VPN в Windows Server
 • Развертывание и настройка веб-сервера
По окончании этого модуля слушатели смогут:
 • Описать параметры VPN в Windows Server.
 • Описать функцию Always On VPN.
 • Описать и настроить NPS.
 • Описать и настроить веб-сервер (IIS).

Модуль 11: Мониторинг производительности и мониторинг системы в Windows Server

В этом модуле описывается, как реализовать мониторинг служб и мониторинг производительности, а также как проводить устранение неполадок в Windows Server. В модуле перечислены инструменты мониторинга и описано, как отслеживать производительность, включая ведение журнала событий, а также как выполнять мониторинг регистрации событий в целях устранения неполадок.

Темы

 • Обзор инструментов мониторинга Windows Server
 • Использование монитора производительности
 • Мониторинг журналов событий для устранения неполадок

Лабораторная работа: Мониторинг и устранение неполадок Windows Server

 • Установление базового уровня производительности
 • Выявление источника проблемы с производительностью
По окончании этого модуля слушатели смогут:
 • Описать инструменты мониторинга в Windows Server.
 • Описать мониторинг производительности и использовать его в Windows Server.
 • Описать ведение журнала событий и выполнение мониторинга регистрации событий в целях устранения неполадок.

Модуль 12: Апгрейд и миграция в Windows Server

В этом модуле описывается, как выполнять обновление и миграцию для AD DS, хранилища и Windows Server. Модуль перечисляет инструменты, используемые для миграции AD DS, а также описывает службу миграции хранилища, средства миграции Windows Server и сценарии использования.

Темы

 • AD DS миграция
 • Служба миграции хранилищ
 • Инструменты миграции Windows Server

Лабораторная работа: Перенос рабочих нагрузок на сервер

 • Внедрение службы миграции хранилищ
По окончании этого модуля слушатели смогут:
Описать инструменты, используемые для миграции AD DS.
 • Описать службу миграции хранилища.
 • Описать средства миграции Windows Server и их сценарии использования.
Материалы и сертификаты:
Microsoft | Акцент Профі | Акцент Профи

Возврат к списку
Перейти на программу ускоренного курса PostgreSQL и записаться в Акцент Профи

перейти на описание курса 20533, зарегистрироваться на тренинг по Microsoft Azure в Акцент Профи

Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи
Перейти к описанию курса 20697-1
Программа и регистрация на курс Cobit основы в Акцент Профи