Основи безпеки, відповідності та ідентифікації Microsoft (Основы безопасности, соответствия и идентификации Microsoft)

SC-900T00. Основи безпеки, відповідності та ідентифікації Microsoft (Основы безопасности, соответствия и идентификации Microsoft)
 • Код курса:
  SC-900T00
 • Длительность:
  1 / 8
 • Ближайшие даты:
  15.08.2022
  12.09.2022
 • Цена, без НДС:
  8 000,00 грн.
Тишко Геннадий а
Тренер Microsoft с 2000 года, обучено 1500 студентов.
Описание Курса:
Курс SC-900T00 дає знання базового рівня з концепцій безпеки, відповідності та ідентифікації, а також щодо відповідних хмарних рішень Microsoft.
===
Курс SC-900T00 дает знания базового уровня по концепциям безопасности, соответствия и идентификации, а также по соответствующим облачным решениям Microsoft.
Аудитория:
Аудиторія даного курсу прагне ознайомитися з основами безпеки, відповідності та ідентифікації (SCI) у хмарних та суміжних службах Microsoft. Зміст цього курсу відповідає галузі завдань іспиту SC-900. Кандидати повинні бути знайомі з Microsoft Azure та Microsoft 365 і розуміти, як рішення Microsoft з безпеки, відповідності вимогам та ідентифікації можуть охоплювати ці галузі рішень, щоб забезпечити цілісне та комплексне Рішення.
===
Аудитория данного курса стремится ознакомиться с основами безопасности, соответствия и идентификации (SCI) в облачных и смежных службах Microsoft. Содержание данного курса соответствует области задач экзамена SC-900. Кандидаты должны быть знакомы с Microsoft Azure и Microsoft 365 и понимать, как решения Microsoft по безопасности, соответствию требованиям и идентификации могут охватывать эти области решений, чтобы обеспечить целостное и комплексное решение.
Предварительная подготовка:
 • Загальне розуміння концепцій мережевих та хмарних обчислень.
 • Загальні знання у галузі ІТ або будь-який загальний досвід роботи в ІТ-середовищі.
 • Загальне розуміння Microsoft Azure та Microsoft 365.
===
 • Общее понимание концепций сетевых и облачных вычислений.
 • Общие знания в области ИТ или любой общий опыт работы в ИТ-среде.
 • Общее понимание Microsoft Azure и Microsoft 365.
Приобретаемые навыки:
 • Описати основні концепції безпеки, відповідності та ідентифікації.
 • Описати концепції можливостей рішень Microsoft з управління ідентифікацією та доступом.
 • Описати можливості рішень безпеки Microsoft.
 • Описати можливості керування відповідністю Microsoft.
===
 • Описать основные концепции безопасности, соответствия и идентификации.
 • Описать концепции возможностей решений Microsoft по управлению идентификацией и доступом.
 • Описать возможности решений безопасности Microsoft.
 • Описать возможности управления соответствием в Microsoft.
Содержание курса:

Модуль 1 «Опис основних концепцій безпеки, відповідності та ідентифікації»

 • Опис концепцій та методології безпеки.
 • Опис принципів безпеки та відповідності вимогам Microsoft.

Модуль 2 «Опис концепцій та можливостей рішень Microsoft з управління ідентифікацією та доступом»

 • Опис концепцій ідентичності
 • Опис основних служб та типів ідентифікації Azure AD
 • Опис можливостей аутентифікації в Azure AD
 • Опис можливостей керування доступом в Azure AD
 • Опис можливостей Azure AD із захисту та управління ідентифікаційними даними

Модуль 3 "Опис можливостей рішень безпеки Microsoft"

 • Опис основних можливостей безпеки в Azure
 • Опис можливостей управління безпекою в Azure
 • Опис можливостей безпеки Azure Sentinel
 • Опис можливостей захисту від загроз у Microsoft 365
 • Опис можливостей управління безпекою в Microsoft 365
 • Опис безпеки кінцевих точок за допомогою Microsoft Intune
 • Резюме модуля

Модуль 4 «Опис можливостей рішень Microsoft для забезпечення відповідності нормативним вимогам»

 • Опис можливостей керування відповідністю в Microsoft
 • Опис можливостей захисту та керування інформацією в Microsoft 365
 • Опис можливостей захисту від інсайдерського ризику Microsoft 365
 • Опис можливостей Microsoft 365 в галузі електронного розкриття інформації
 • Опис можливостей аудиту в Microsoft 365
 • Опис можливостей керування ресурсами в Azure
===

Модуль 1 «Описание основных концепций безопасности, соответствия и идентификации»

 • Описание концепций и методологии безопасности.
 • Описание принципов безопасности и соответствия требованиям Microsoft.

Модуль 2 «Описание концепций и возможностей решений Microsoft по управлению идентификацией и доступом»

 • Описание концепций идентичности
 • Описание основных служб и типов идентификации Azure AD
 • Описание возможностей аутентификации в Azure AD
 • Описание возможностей управления доступом в Azure AD
 • Описание возможностей Azure AD по защите и управлению идентификационными данными

Модуль 3 «Описание возможностей решений безопасности Microsoft»

 • Описание основных возможностей безопасности в Azure
 • Описание возможностей управления безопасностью в Azure
 • Описание возможностей безопасности Azure Sentinel
 • Описание возможностей защиты от угроз в Microsoft 365
 • Описание возможностей управления безопасностью в Microsoft 365
 • Описание безопасности конечных точек с помощью Microsoft Intune
 • Резюме модуля

Модуль 4 «Описание возможностей решений Microsoft для обеспечения соответствия нормативным требованиям»

 • Описание возможностей управления соответствием в Microsoft
 • Описание возможностей защиты и управления информацией в Microsoft 365
 • Описание возможностей защиты от инсайдерского риска в Microsoft 365
 • Описание возможностей Microsoft 365 в области электронного раскрытия информации
 • Описание возможностей аудита в Microsoft 365
 • Описание возможностей управления ресурсами в Azure
Экзамен:
Материалы и сертификаты:
Microsoft
==
Акцент Профі
==
Акцент Профи

Возврат к списку


перейти на описание курса 20533, зарегистрироваться на тренинг по Microsoft Azure в Акцент Профи
Программа ITIL 4.0 и регистрация на курс: Основы ITIL v4.Организация работы ИТ-департамента компании
Зарегистрироваться на Курс exchange 20345 1. 20345-1. Администрирование Microsoft Exchange Server 2016. Administering Microsoft Exchange Server 2016

Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи