Курс 2821. Проектування і управління інфраструктурою відкритих ключів PKI. 2821. Проектирование и управление инфраструктурой открытых ключей PKI

Курс 2821. Проектування і управління інфраструктурою відкритих ключів PKI. 2821. Проектирование и управление инфраструктурой открытых ключей PKI
 • Код курса:
  2821
 • Длительность:
  4 / 32
 • Ближайшие даты:
  18.07.2022
  15.08.2022
 • Цена, без НДС:
  25 000,00 грн.
Тишко Геннадий а
Тренер Microsoft с 2000 года, обучено 1500 студентов.
Описание Курса:
Слухачі курсу 2821 дізнаються і придбають навички з проектування, застосування та управління інфраструктурою відкритих ключів (PKI) для підтримки додатків, що вимагають розподіленого доступу. Таких як Microsoft Internet Explorer, Microsoft Exchange Server, Internet Information Services і Microsoft Outlook.
Мета курсу MS2821: Отримати знання та навички необхідні для дизайну, поширення та управління інфраструктурою відкритого ключа PKI (Public Key Infrastructure).
==
Вы узнаете и приобретете навыки по проектированию, применению и управлению инфраструктурой открытых ключей (PKI) для поддержки приложений, требующих распределенного доступа. Таких как Microsoft Internet Explorer, Microsoft Exchange Server, Internet Information Services и Microsoft Outlook.

Цель курса: Получить знания и навыки необходимые для дизайна , распространения и управления инфраструктурой открытого ключа PKI (Public Key Infrastructure).

Аудитория:
Курс 2821 Майкрософт призначений для системних інженерів, відповідальних за проектування і реалізацію рішень з безпеки, і фахівців з комп'ютерної безпеки.
===
Курс предназначен для системных инженеров, ответственных за проектирование и реализацию решений по безопасности, и специалистов по компьютерной безопасности.
Предварительная подготовка:
Знания в объеме курса
2273 "Управление и поддержка среды Microsoft Windows Server 2003" или
6419 "Конфигурирование, управление и обслуживание серверов Windows Server 2008", или эквивалентная подготовка
Приобретаемые навыки:
 • Після навчання на курсі 2821 учасники зможуть:
 • Описувати основні компоненти PKI 
 • Проектувати ієрархію CA для реалізації бізнес-вимог 
 • Інсталювати сертифікаційний сервіс для створення ієрархії CA 
 • Налаштовувати сертифікаційних шаблонів шляхом створення, публікації та заміщення сертифікаційних шаблонів 
 • Створювати списки сертифікатів 
 • Виконувати архівування та відновлення ключів в Windows Server 2003 PKI 
 • Управляти PKI шляхом управління сертифікатами і CA 
 • Налаштовувати довірчі відносини між організаціями за допомогою настройки і реалізації підпорядкування {{1} } Використовувати смарткарти в оточенні Windows Server 2003 
 • Захищати оточення Web, використовуючи SSL і аутентифікацію Web-додатків, що базується на сертифікатах 
 • Реалізовувати захист електронної пошти, використовуючи Microsoft Exchange Server
==
Слушатели научатся:
 • Описывать основные компоненты PKI
 • Проектировать иерархию CA для реализации бизнес-требований
 • Инсталлировать сертификационный сервис для создания иерархии CA
 • Настраивать сертификационных шаблонов путем создания, публикации и замещение сертификационных шаблонов
 • Создавать списки сертификатов
 • Выполнять архивирование и восстановлению ключей в Windows Server 2003 PKI
 • Управлять PKI путем управления сертификатами и CA
 • Настраивать доверительные отношения между организациями с помощью настройки и реализации подчинения
 • Использовать смарткарты в окружении Windows Server 2003
 • Защищать окружение Web, используя SSL и аутентификацию Web-приложений, базирующуюся на сертификатах
 • Реализовывать защиту электронной почты, используя Microsoft Exchange Server
Содержание курса:

Модуль 1. Обзор инфраструктуры открытого ключа

 • Введение в инфраструктуру открытого ключа
 • Введение в криптографию
 • Сертификаты и центры сертификации
 • Лабораторная работа: Определение доверенного корневого центра сертификации

Модуль 2. Проектирование иерархии центров сертификации

 • Определение требований к дизайну иерархии CA
 • Типовые проекты иерархии CA
 • Документирование юридических требований
 • Анализ требований к дизайну
 • Планирование структуры иерархии CA
 • Лабораторная работа: Проектирование иерархии CA

Модуль 3. Создание иерархии центров сертификации

 • Создание автономного корневого CA
 • Лабораторная работа A: установка автономного CA
 • Планирование проверки сертификатов
 • Планирование публикации CRL
 • Лабораторная работа B: Публикация CRL и AIA
 • Установка подчиненного CA
 • Лабораторная работа C: Установка подчиненного CA на предприятии

Модуль 4. Управление инфраструктурой открытых ключей

 • Введение в управление PKI
 • Управление сертификатами
 • Управление центрами сертификации
 • Лабораторная работа A: Включение разделения ролей
 • Планирование восстановлений после сбоев
 • Лабораторная работа B: Архивирование и восстановление центра сертификации

Модуль 5. Настройка шаблонов сертификатов

 • Введение в шаблоны сертификатов
 • Лабораторная работа A: Делегирование управления шаблонами сертификатов
 • Планирование и создание шаблонов сертификатов
 • Лабораторная работа B: Планирование шаблона сертификата
 • Публикация шаблона сертификатов
 • Управление изменениями в шаблонах сертификатов
 • Лабораторная работа С: Настройка шаблонов сертификатов

Модуль 6. Настройка распространения сертификатов

 • Введение в распространение сертификатов
 • Ручное распространение сертификатов
 • Автоматическое распространение сертификатов
 • Лабораторная работа: Распространение сертификатов

Модуль 7. Настройка архивирования и восстановления ключей

 • Введение в архивирование и восстановление ключей
 • Реализация ручного архивирования и восстановления ключей
 • Реализация автоматического архивирования и восстановления ключей
 • Лабораторная работа: Настройка восстановления ключей

Модуль 8. Настройка доверительных отношений между организациями

 • Введение в расширенные иерархии PKI
 • Концепция ограниченного подчинения
 • Настройка ограничений в файле Policy.inf
 • Реализация ограниченного подчинения
 • Лабораторная работа: Реализация мостового CA

Модуль 9. Использование смарт-карт

 • Введение в смарткарты
 • Развертывание сертификатов смарт-карт
 • Использование смарткарт
 • Лабораторная работа: Использование смарт-карт

Модуль 10. Защита Web-трафика с помощью SSL

 • Введение в защиту SSL
 • Включение SSL на Web-сервере
 • Реализация аутентификации базирующейся на сертификатах
 • Лабораторная работа: Использование SSL шифрования на Web-сервере

Модуль 11. Настройка защиты электронной почты

 • Введение в защиту электронной почты
 • Настройка защиты электронной почты
 • Восстановление личных ключей электронной почты
 • Миграция базы KMS в центр сертификации на Windows Server 2003
 • Лабораторная работа: Настройка защиты электронной почты в Exchange Server 2003
Материалы и сертификаты:
Акцент Профі == Акцент Профи

Возврат к списку


Зарегистрироваться на Курс exchange 20345 1. 20345-1. Администрирование Microsoft Exchange Server 2016. Administering Microsoft Exchange Server 2016


Зарегистрироваться на Курс Oracle Database 12g: O11gPLSQL. Oracle Database 11g: Основы PL/SQL
перейти на описание курса 20533, зарегистрироваться на тренинг по Microsoft Azure в Акцент Профи
Программа ITIL 4.0 и регистрация на курс: Основы ITIL v4.Организация работы ИТ-департамента компании


Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи

Зарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell