курс 20345-1. Адміністрування / Администрирование Microsoft Exchange Server 2016. Курс Administering Microsoft Exchange Server 2016.

20345-1. Адміністрування /Администрирование Microsoft Exchange Server 2016. Administering Microsoft Exchange Server 2016
 • Код курса:
  20345-1
 • Длительность:
  5 / 40
 • Ближайшие даты:
  12.09.2022
  10.10.2022
 • Цена, без НДС:
  23 500,00 грн.
Тишко Геннадий а
Тренер Microsoft с 2000 года, обучено 1500 студентов.
Описание Курса:
Курс 20345-1 АДМІНІСТРУВАННЯ MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 надає знання та навички, необхідні для адміністрування і підтримки Microsoft Exchange Server 2016. Учасники розглянуть теми установки, налаштування та управління Exchange Server 2016, а саме управління одержувачами пошти і загальними теками, автоматизацію типових операцій за допомогою командної консолі Exchange, управління підключенням клієнта, контроль за передачею повідомлень. Також в курс включені теми забезпечення високої доступності Exchange Server, резервне копіювання і відновлення.
Окремі модулі курсу присвячені управлінню Exchange Online і Office 365.
==
Цель курса – предоставить слушателям знания и навыки, необходимые для администрирования и поддержки Microsoft Exchange Server 2016. В курсе рассмотрены темы установки, настройки и управления Exchange Server 2016, а именно управление получателями почты и общими папками, автоматизация типовых операций с помощью командной консоли Exchange, управление подключением клиента, контроль за передачей сообщений. Также в курс включены темы обеспечения высокой доступности Exchange Server, резервное копирование и восстановление. Отдельные модули курса посвящены управлению Exchange Online и Office 365.
Аудитория:
Курс 20345-1 призначений для IT-фахівців, які адмініструють та підтримують Exchange Server, бажаючих розширити свої знання та технічні навички з налаштування та підтримки поштової системи організації за допомогою Exchange Server 2016.
Також курс дозволяє підготуватися до складання іспиту 70-345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 для набуття статусу MCSE: Microsoft Exchange Server 2016.
==
Этот курс предназначен для IT-специалистов, администрирующих и поддерживающих Exchange Server, желающих расширить свои знания и технические навыки по настройке и поддержке почтовой системы организации с помощью Exchange Server 2016.
Также курс позволяет подготовиться к сдаче экзамена 70-345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 для получения статуса MCSE: Microsoft Exchange Server 2016.
Предварительная подготовка:
 • Мінімум два роки адміністрування серверів Windows, включаючи Windows Server 2012 R2 або Windows Server 2016.
 • Щонайменше два роки досвіду роботи з доменними службами на базі Active Directory.
 • Знання мережевих основ, включаючи стек протоколів ТСР/IP.
 • Розуміння принципів роботи, планування, проектування та розгортання Windows Server 2012 R2 або пізнішої версії та AD DS.
 • Розуміння базових принципів безпеки, таких як автентифікація та авторизація.
 • Розуміння роботи Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
 • Розуміння технологій інфраструктури публічних ключів (PKI), зокрема служби сертифікації Active Directory (AD CS).
==
 • Минимум два года администрирования серверов Windows, включая Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2016.
 • Минимум два года опыта работы с доменными службами на базе Active Directory.
 • Знание сетевых основ, включая стек протоколов ТСР/IP.
 • Понимание принципов работы, планирования, проектирования и развертывания Windows Server 2012 R2 или более поздней версии и AD DS.
 • Понимание базовых принципов безопасности, таких как проверка подлинности и авторизация.
 • Понимание работы Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
 • Понимание технологий инфраструктуры публичных ключей (PKI), в том числе службы сертификации Active Directory (AD CS).
Приобретаемые навыки:
Після прослуховування курсу 20345-1 учасники зможуть
 • Розгорнути та налаштувати Exchange Server 2016.
 • Управління Exchange Server 2016.
 • Створювати та керувати різними об'єктами одержувачів у Exchange Server 2016.
 • Використовувати командну консоль Exchange для створення та керування різними об'єктами одержувачів у Exchange Server 2016 та для автоматизації типових завдань у Exchange.
 • Налаштувати підключення клієнтів до Exchange Server 2016 та керувати службами клієнтського доступу.
 • Впровадити та керувати високою доступністю.
 • Налаштувати резервне копіювання та аварійне відновлення для Exchange Server 2016.
 • Налаштувати параметри надсилання повідомлень.
 • Налаштувати параметри безпеки та гігієни повідомлень.
 • Запустити та керувати розгортанням Exchange Online.
 • Моніторинг та усунення несправностей Exchange Server 2016.
 • Забезпечити безпеку та підтримку Exchange Server 2016.
==
 • Развернуть и настроить Exchange Server 2016.
 • Управлять Exchange Server 2016.
 • Создавать и управлять различными объектами получателей в Exchange Server 2016.
 • Использовать командную консоль Exchange для создания и управления различными объектами получателей в Exchange Server 2016 и для автоматизации типовых задач в Exchange.
 • Настраивать подключение клиентов к Exchange Server 2016 и управлять службами клиентского доступа.
 • Внедрить и управлять высокой доступностью.
 • Настроить резервное копирования и аварийное восстановление для Exchange Server 2016.
 • Настроить параметры передачи сообщений.
 • Настроить параметры безопасности и гигиены сообщений.
 • Запустить и управлять развертыванием Exchange Online.
 • Проводить мониторинг и устранение неполадок Exchange Server 2016.
 • Обеспечить безопасность и поддержку Exchange Server 2016.
Содержание курса:
Модуль 1: Розгортання Microsoft Exchange Server 2016

У цьому модулі описані основні функції та удосконалення в Exchange Server 2016, а також вимоги та параметри розгортання.

Теми

Огляд Exchange Server 2016
Вимоги та варіанти розгортання Exchange Server 2016
Лабораторна робота: Розгортання Microsoft Exchange Server 2016

Перевірка вимог і попередніх умов для установки Exchange Server 2016
Розгортання Exchange Server 2016

Модуль 2: Управління серверами Microsoft Exchange Server 2016

Даний модуль розглядає засоби управління Exchange Server 2016, функції і настройку поштового сервера.

Теми

Управління Exchange Server 2016
Огляд поштового сервера Exchange 2016
Налаштування поштового сервера
Лабораторна робота: Налаштування поштового сервера

Створення та налаштування поштових баз
Розгортання сервера Exchange 2016

Модуль 3: Управління об’єктами одержувачів

Цей модуль розповідає, як налаштувати типи об’єктів одержувачів в Exchange Server 2016 і пояснює, як управляти цими об’єктами. Модуль також описує, як управляти списками адрес і політиками ролі поштового сервера.

Теми

Одержувачі в Exchange Server 2016
Управління одержувачами в Exchange Server 2016
Управління списками адрес і політиками ролі поштового сервера
Лабораторна робота: Управління одержувачами і загальними папками поштових скриньок

управління одержувачами
Управління папками поштових скриньок
Лабораторна робота: Управління політиками адрес і адресних книг

Управління політиками адрес електронної пошти Exchange Server
Управління політиками списків адрес і адресних книг

Модуль 4: Управління Microsoft Exchange Server 2016 і об’єктами одержувачів за допомогою командного консолі Exchange

У цьому модулі представлено огляд командної консолі Exchange і описані команди для управління Exchange Server 2016.

Теми

Загальні відомості про командний консолі Exchange
Управління Exchange Server 2016 за допомогою командного консолі Exchange
Лабораторна робота: Управління Exchange Server і об’єктами одержувачів за допомогою командного консолі Exchange

Використання командної консолі Exchange для управління одержувачами
Використання командної консолі Exchange для управління сервером Exchange

Модуль 5. Реалізація підключення клієнта

Цей модуль описує, як налаштувати і керувати службою клієнтського доступу в Exchange Server 2016, а також роз’яснює параметри налаштування підключення клієнта Microsoft Outlook для передачі звичайних і мобільних повідомлень.

Теми

Налаштування служб клієнтського доступу в Exchange Server 2016
Управління обслуговуванням клієнтів
Підключення клієнта і публікація служб Exchange Server 2016
Налаштування Outlook
Налаштування обміну мобільними повідомленнями в Exchange Server 2016
Лабораторна робота: Розгортання та налаштування служб клієнтського доступу ExchangeServer 2016

Налаштування сертифікатів для клієнтського доступу
Налаштування параметрів доступу клієнта
Налаштування профілів підказок
Лабораторна робота: Розгортання та налаштування служб клієнтського доступу ExchangeServer

Налаштування Outlook
Налаштування Microsoft Exchange за допомогою ActiveSync

Модуль 6. Управління високою доступністю Exchange Server 2016

У цьому модулі описуються функції високої доступності в Exchange Server 2016. Модуль також включає в себе теми настройки високої доступності для поштових баз і служб клієнтського доступу.

Теми

Висока доступність в Exchange Server 2016
Налаштування високої доступності поштових баз
Налаштування високої доступності служб клієнтського доступу
Лабораторна робота: Реалізація груп доступності бази даних

Створення та налагодження групи доступності бази даних
Лабораторна робота: Реалізації і тестування високої доступності

Розгортання рішення високої доступності для служби клієнтського доступу
Тестування конфігурації високої доступності

Модуль 7: Реалізація аварійного відновлення для MicrosoftExchange Server 2016

Цей модуль описує опції резервного копіювання та відновлення в Exchange Server 2016.

Теми

Реалізація резервного копіювання Exchange Server 2016
Реалізація відновлення Exchange Server 2016
Лабораторна робота: Реалізація аварійного відновлення для Exchange Server 2016

Створення резервних копій Exchange Server 2016
Відновлення даних Exchange Server 2016
Відновлення члена групи доступності бази даних (опціонально)

Модуль 8: Налаштування передачі повідомлень

Цей модуль надає огляд технології передачі повідомлень і описує, як налаштувати і керувати передачею повідомлень.

Теми

Огляд передачі повідомлень
Налаштування передачі повідомлень
Управління правилами передачі
Лабораторна робота: Налаштування передачі повідомлень

Налаштування передачі повідомлень
Пошук та усунення несправностей доставки повідомлень
Налаштування правил передачі і політики запобігання втрати даних

Модуль 9: Налаштування гігієни і безпеки повідомлення

Цей модуль описує основні можливості та функціональність і прикордонного (Edge) сервера в Exchange Server 2016. Модуль також пояснює, як реалізувати антивірусний захист і анти-спам рішення.

Теми

Розгортання і управління прикордонного сервера для забезпечення безпеки повідомлень
Реалізації антивірусних рішень для Exchange Server 2016
Реалізація рішення захисту від небажаної пошти для Exchange Server 2016
Лабораторна робота: Налаштування безпеки повідомлень

Розгортання прикордонного сервера Exchange Server 2016
Встановлення можливості гігієни повідомлень на Exchange Server 2016

Модуль 10: Впровадження та управління розгортанням MicrosoftExchange Online

Цей модуль описує основні функції Exchange Online і Office 365. У модулі також розказано, як перейти на Exchange Online і як їм управляти.

Теми

Огляд Exchange Online і Office 365
Управління Exchange Online
Реалізація переходу на Exchange Online
Лабораторна робота: Управління Exchange Online

Створення пробного підключення до Office 365
Управління об’єктами одержувачів і параметрами сервера Exchange в Office 365

Модуль 11: Моніторинг та усунення неполадок Microsoft ExchangeServer 2016

Цей модуль описує процедури відстеження та усунення неполадок в Exchange Server 2016.

Теми

Моніторинг Exchange Server 2016
Пошук та усунення несправностей Exchange Server 2016
Лабораторна робота: Моніторинг та усунення неполадок Exchange Server 2016

Моніторинг Exchange Server
Пошук та усунення несправностей доступу до бази даних
Пошук та усунення несправностей служб клієнтського доступу

Модуль 12: Забезпечення безпеки і підтримка ExchangeServer 2016

Цей модуль описує планування і налаштування параметрів безпеки та аудиту в Exchange Server 2016.

Теми

Захист Exchange Server за допомогою управління доступом на основі ролей
Налаштування аудиту входу в систему Exchange Server 2016
Підтримка сервера Exchange 2016
Лабораторна робота: Забезпечення і підтримка Exchange Server 2016

Налаштування дозволів Exchange Server
Налаштування ведення журналу аудиту
Збереження оновлень Exchange Server 2016.
==
Модуль 1: Развертывание Microsoft Exchange Server 2016
В этом модуле описаны основные функции и усовершенствования в Exchange Server 2016, а также требования и параметры развертывания.
 • Обзор Exchange Server 2016
 • Требования и варианты развертывания Exchange Server 2016
Лабораторная работа: Развертывание Microsoft Exchange Server 2016
  • Проверка требований и предварительных условий для установки Exchange Server 2016
  • Развертывание Exchange Server 2016
Модуль 2: Управление серверами Microsoft Exchange Server 2016
Данный модуль рассматривает средства управления Exchange Server 2016, функции и настройку почтового сервера.
 • Управление Exchange Server 2016
 • Обзор почтового сервера Exchange 2016
 • Настройка почтового сервера
Лабораторная работа: Настройка почтового сервера
  • Создание и настройка почтовых баз
  • Развертывание сервера Exchange 2016
Модуль 3: Управление объектами получателей
Этот модуль рассказывает, как настроить типы объектов получателей в Exchange Server 2016 и объясняет, как управлять этими объектами. Модуль также описывает, как управлять списками адресов и политиками роли почтового сервера.
 • Получатели в Exchange Server 2016
 • Управление получателями в Exchange Server 2016
 • Управление списками адресов и политиками роли почтового сервера
Лабораторная работа: Управление получателями и общими папками почтовых ящиков
  • Управление получателями
  • Управление папками почтовых ящиков
Лабораторная работа: Управление политиками адресов и адресных книг
  • Управление политиками адресов электронной почты Exchange Server
  • Управление политиками списков адресов и адресных книг
Модуль 4: Управление Microsoft Exchange Server 2016 и объектами получателей с помощью командной консоли Exchange
В этом модуле предоставлен обзор командной консоли Exchange и описаны команды для управления Exchange Server 2016.
 • Общие сведения о командной консоли Exchange
 • Управление Exchange Server 2016 с помощью командной консоли Exchange
Лабораторная работа: Управление Exchange Server и объектами получателей с помощью командной консоли Exchange
  • Использование командной консоли Exchange для управления получателями
  • Использование командной консоли Exchange для управления сервером Exchange
Модуль 5. Реализация подключения клиента
Этот модуль описывает, как настроить и управлять службой клиентского доступа в Exchange Server 2016, а также разъясняет параметры настройки подключения клиента Microsoft Outlook для передачи обычных и мобильных сообщений.
 • Настройка служб клиентского доступа в Exchange Server 2016
 • Управление обслуживанием клиентов
 • Подключение клиента и публикация служб Exchange Server 2016
 • Настройка Outlook
 • Настройка обмена мобильными сообщениями в Exchange Server 2016
Лабораторная работа: Развертывание и настройка служб клиентского доступа Exchange Server 2016
  • Настройка сертификатов для клиентского доступа
  • Настройка параметров доступа клиента
  • Настройка пользовательских подсказок
Лабораторная работа: Развертывание и настройка служб клиентского доступа Exchange Server
  • Настройка Outlook
  • Настройка Microsoft Exchange с помощью ActiveSync
Модуль 6. Управление высокой доступностью Exchange Server 2016
В этом модуле описываются функции высокой доступности в Exchange Server 2016. Модуль также включает в себя темы настройки высокой доступности для почтовых баз и служб клиентского доступа.
 • Высокая доступность в Exchange Server 2016
 • Настройка высокой доступности почтовых баз
 • Настройка высокой доступности служб клиентского доступа
Лабораторная работа: Реализация групп доступности базы данных
  • Создание и настройка группы доступности базы данных
Лабораторная работа: Реализации и тестирования высокой доступности
  • Развертывание решения высокой доступности для службы клиентского доступа
  • Тестирование конфигурации высокой доступности
Модуль 7: Реализация аварийного восстановления для Microsoft Exchange Server 2016
Этот модуль описывает опции резервного копирования и восстановления в Exchange Server 2016.
 • Реализация резервного копирования Exchange Server 2016
 • Реализация восстановления Exchange Server 2016
Лабораторная работа: Реализация аварийного восстановления для Exchange Server 2016
  • Резервное копирование Exchange Server 2016
  • Восстановление данных Exchange Server 2016
  • Восстановление члена группы доступности базы данных (опционально)
Модуль 8: Настройка передачи сообщений
Этот модуль предоставляет обзор технологии передачи сообщений и описывает, как настроить и управлять передачей сообщений.
 • Обзор передачи сообщений
 • Настройка передачи сообщений
 • Управление правилами передачи
Лабораторная работа: Настройка передачи сообщений
  • Настройка передачи сообщений
  • Устранение неполадок доставки сообщений
  • Настройка правил передачи и политики предотвращения потери данных
Модуль 9: Настройка гигиены и безопасности сообщения
Этот модуль описывает основные возможности и функциональность и пограничного (Edge) сервера в Exchange Server 2016. Модуль также объясняет, как реализовать антивирусную защиту и анти-спам решения.
 • Развертывание и управление пограничного сервера для обеспечения безопасности сообщений
 • Реализации антивирусных решений для Exchange Server 2016
 • Реализация решения защиты от нежелательной почты для Exchange Server 2016
Лабораторная работа: Настройка безопасности сообщений
  • Развертывание пограничного сервера Exchange Server 2016
  • Настройка функции гигиены сообщений на Exchange Server 2016
Модуль 10: Внедрение и управление развертываниями Microsoft Exchange Online
Этот модуль описывает основные функции Exchange Online и Office 365. В модуле также рассказано, как перейти на Exchange Online и как им управлять.
 • Обзор Exchange Online и Office 365
 • Управление Exchange Online
 • Реализация перехода на Exchange Online
Лабораторная работа: Управление Exchange Online
  • Создание пробного подключения к Office 365
  • Управление объектами получателей и параметрами сервера Exchange в Office 365
Модуль 11: Мониторинг и устранение неполадок Microsoft Exchange Server 2016
Этот модуль описывает процедуры отслеживания и устранения неполадок в Exchange Server 2016.
 • Мониторинг Exchange Server 2016
 • Устранение неполадок Exchange Server 2016
Лабораторная работа: Мониторинг и устранение неполадок Exchange Server 2016
  • Мониторинг Exchange Server
  • Устранение неполадок доступа к базе данных
  • Устранение неполадок служб клиентского доступа
Модуль 12: Обеспечение безопасности и поддержка Exchange Server 2016
Этот модуль описывает планирование и настройку параметров безопасности и аудита в Exchange Server 2016.
 • Защита Exchange Server с помощью управления доступом на основе ролей
 • Настройка аудита входа в систему Exchange Server 2016
 • Поддержка сервера Exchange 2016
Лабораторная работа: Обеспечение и поддержка Exchange Server 2016
  • Настройка разрешений Exchange Server
  • Настройка ведения журнала аудита
  • Сохранение обновлений Exchange Server 2016.
Экзамен:
Материалы и сертификаты:
Microsoft

Возврат к списку
Зарегистрироваться на Курс exchange 20345 1. 20345-1. Администрирование Microsoft Exchange Server 2016. Administering Microsoft Exchange Server 2016

Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи