Курс Підготовка кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління інформаційної безпеки відповідно до ДСТУ ISO 27001:2015. Security Prm-Preparation of candidates for auditors for certification of information security management systems in accordance

Курс Підготовка кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління інформаційної безпеки відповідно до ДСТУ ISO 27001:2015. Security Prm-Preparation of candidates for auditors for certification of information security management systems in accordance
 • Код курса:
  SecPrm
 • Длительность:
  4 / 32
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Л Сергей Иванович
Профессиональный опыт более 18 лет.
Опыт внедрения Систем Управления Информационной Б...
Описание Курса:
Розглянути всі вимоги стандарту ISO 27001 до системи управління інформаційної безпеки (СУІБ) 
і пропрацювати ключові етапи впровадження СУІБ. 
Під час курсу SecPrm приділяється окрему увагу питанням оцінки ризиків інформаційної безпеки, вибору області застосування стандарту і вибору необхідних контролів.
==
Рассмотреть все требования стандарта ISO 27001 в системе управления информационной безопасности (СУИБ) 
и проработать ключевые этапы внедрения СУИБ. 
Во время курса SecPrm уделяется особое внимание вопросам оценки рисков информационной безопасности, выбора области применения стандарта и выбора необходимого контроля.
Аудитория:
Курс призначений для фахівців ІТ, безпеки ІТ, інформаційної безпеки, керівників підрозділів, які залучені в процес побудови або управління системою інформаційної безпеки на підприємстві, також всім бажаючим отримати додаткові знання в галузі управління інформаційної безпеки.
==
Курс предназначен для специалистов ИТ, безопасности ИТ, информационной безопасности, руководителей подразделений, вовлеченных в процесс построения или управления системой информационной безопасности на предприятии, также всем желающим получить дополнительные знания в области управления информационной безопасности.
Приобретаемые навыки:
 • визначення термінів та побудова системи управління інформаційною безпекою (СУІБ)
 • зможуть впроваджувати політику інфобезпеки відповідно до стандарту ISO 27001:2015
 • виділяти основні інструменти контролю інформаційної безпеки
 • визначати та планувати дії щодо ризиків інформаційної безпеки 
 • виявляти невідповідності в СУІБ, аналізувати та удосконалювати систему інформаційної безпеки підприємства
 • визначення людської складової (важливості дій персоналу) у відношенні до впровадження СУІБ...
Содержание курса:

I.Огляд СУІБ відповідно до стандарту ISO 27001

1. Базові складові стандарту ISO 27001
2. Організаційна структура СУІБ та рівні відповідальності
3. Основи управління ризиками відповідно до ISO 27005
4. Документація СУІБ
5. Контролі СУІБ

II. Організація внутрішнього аудиту СУІБ відповідно до ISO 27007

1. Аудит систем менеджменту відповідно до ISO 19011
2. Визначення цілей аудиту
3. Управління програмою аудиту
4. Активності під час аудиту
5. Компетенції та оцінка аудитора

III. Питання аудиту СУІБ

Материалы и сертификаты:
Акцент Профі
Акцент Профи

Возврат к списку


Зарегистрироваться на курс
Зарегистрироваться на курс


Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи