PCIDSS. Стандарт безпеки даних індустрії платіжних карт. Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт

PCIDSS. Стандарт безпеки даних індустрії платіжних карт. Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт
 • Код курса:
  PCIDSS
 • Длительность:
  2 / 16
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Коч-в Андрей Олегович
Богатый практический опыт преподавания и участия в реальных крупных проектах в Украине и на территор...
Аудитория:
співробітники департаментів інформаційних технологій банків обслуговують системи інформаційної безпеки
== сотрудники департаментов информационных технологий банков обслуживающие системы информационной безопасности.
Предварительная подготовка:
базові знання в області інформаційної безпеки.
==
базовые знания в области информационной безопасности.
Содержание курса:
Вступ та огляд стандарту PCI DSS
• Область застосування PCI DSS
• Сфера аудиту відповідності вимогам PCI DSS
• Стандарти PCI DSS та PA-DSS і зв'язок між ними
• Сегментація мережі
• Бездротові мережі
• Залучення третіх сторін
• Вибіркова оцінка системних компонентів
• Заходи, що компенсують
Інструкції щодо заповнення та вимоги до змісту Звіту про відповідність
o Зміст та формат звіту
o Проведення повторних перевірок
o Оцінка відповідності PCI DSS, кроки для створення звіту
o Детальні вимоги PCI DSS та процедури здійснення аудиту
o Побудова та обслуговування захищеної мережі
Захист даних про власників карток
• Управління вразливостями
• Впровадження суворих заходів контролю доступу
• Регулярний моніторинг та тестування мережі
• Розробка політики інформаційної безпеки
=
Модуль1. Введение и обзор стандарта PCIDSS
 • Область применения PCI DSS
 • Область аудита соответствия требованиям PCI DSS
 • Стандарты PCI DSS и PA-DSS и связь между ними
 • Сегментация сети
 • Беспроводные сети
 • Привлечение третьих сторон
 • Выборочная оценка системных компонентов
 • Компенсирующие меры
Модуль2. Инструкции по заполнению и требования к содержанию Отчета о соответствии
 • Содержание и формат отчета
 • Проведение повторных проверок
 • Оценка соответствия PCI DSS -шаги создания отчета
 • Детальные требования PCI DSS и процедуры проведения аудита
 • Построение и обслуживание защищенной сети
Модуль3. Защита данных о держателях карт
Модуль4. Управление уязвимостями
Модуль5. Внедрение строгих мер контроля доступа
Модуль6. Регулярный мониторинг и тестирование сети
Модуль7. Разработка политики информационной безопасности
Материалы и сертификаты:
Акцент Профі
Акцент Профи

Возврат к списку


Зарегистрироваться на курс
Зарегистрироваться на курс


Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи