MySQL-AEd3.1. MySQL for Database Administrators Ed 3.1

MySQL-AEd3.1. MySQL Практичне знання операційних систем Linux для адміністраторів баз даних - for Database Administrators Ed 3.1. MySQL для администраторов баз данных
 • Код курса:
  MySQL-AEd3.1
 • Длительность:
  5 / 40
 • Ближайшие даты:
  08.11.2021
 • Цена, без НДС:
  32 000,00 грн.
Євген Тренер Oracle
Чтение курсов с 1999 года, сертифицированный тренер,
обучено более 2000 человек.
...
Описание Курса:
Курс MySQL, призначений для адміністраторів бази даних MySQL і розробників, які бажають використовувати цю потужну реляційну базу даних.
Слухачі дізнаються, як забезпечувати безпеку для користувача привілеїв, встановлювати обмеження для ресурсів, здійснювати контроль доступу, і вивчають основи резервного копіювання та відновлення. Вони навчаються також створення і використання збережених процедур, тригерів і уявлень.
===
Данный курс предназначен для администраторов базы данных MySQL и разработчиков, желающих использовать эту мощную реляционную базу данных. Слушатели узнают, как обеспечивать безопасность пользовательских привилегий, устанавливать ограничения для ресурсов, осуществлять контроль доступа, и изучают основы резервного копирования и восстановления. Они обучаются также созданию и использованию хранимых процедур, триггеров и представлений.
Аудитория:
 • Адміністратори та розробники баз даних 
 • Администраторы баз данных и Разработчики
Предварительная подготовка:
 • Досвід роботи з реляційними базами даних і SQL MySQL for Beginners (SQL-4401) 
 • Успішне закінчення курсу Англійська мова для IT фахівців (pre - intermediate) або знання технічної англійської мови
 • Опыт работы с реляционными базами данных и SQL MySQL for Beginners (SQL-4401)
 • Успешное окончание курса Английский язык для IT специалистов (pre - intermediate) или знание технического английского языка.
Приобретаемые навыки:
 • Опис архітектури MySQL
 • Установка і оновлення MySQL
 • Використання бази даних INFORMATION_SCHEMA для доступу до метаданих
 • Здійснення операцій запуску і зупинки MySQL
 • Конфігурація установок MySQL сервера під час виконання
 • Оцінка типів даних і наборів символів з точки зору продуктивності
 • Здійснення блокування даних в MySQL
 • Використання пристрою зберігання the InnoDB спільно з MySQL
 • Підтримка цілісності установки MySQL
 • Використання тригерів для задач адміністрування
 • розуміння уявлень
 • Введення в техніку настройки продуктивності
 • Здійснення операцій резервного копіювання та відновлення
===
 • Описание архитектуры MySQL
 • Установка и обновление MySQL
 • Использование базы данных INFORMATION_SCHEMA для доступа к метаданным
 • Осуществление операций запуска и остановки MySQL
 • Конфигурирование настроек MySQL сервера во время выполнения
 • Оценка типов данных и наборов символов с точки зрения производительности
 • Осуществление блокировки данных в MySQL
 • Использование устройства хранения the InnoDB совместно с MySQL
 • Поддержка целостности установки MySQL
 • Использование триггеров для задач администрирования
 • Понимание представлений
 • Введение в технику настройки производительности
 • Осуществление операций резервного копирования и восстановления
  Содержание курса:

  Модуль 1. Введение

  • MySQL - обзор, продукты, сервисы
  • Сервисы и сопровождение MySQL
  • Поддерживаемые операционные сервисы
  • Программа сертификации MySQL
  • Различные направления обучения
  • Источники документации MySQL

  Модуль 2. Архитектура MySQL

  • Модель клиент-сервер
  • Коммуникационные протоколы
  • Поддержка сервером устройств хранения
  • Основы использования MySQL памяти и дискового пространства

  Модуль 3. Системное администрирование

  • Выбор типа дистрибутива для MySQL
  • Установка MySQL сервера
  • Структура установочного файла MySQL сервера
  • Запуск и остановка MySQL сервера
  • Обновление MySQL
  • Запуск нескольких MySQL серверов на одном хосте

  Модуль 4. Конфигурация сервера

  • Натройка конфигурационных файлов MySQL сервера
  • Предназначение динамических переменных сервера
  • Обзор имеющихся переменных состояния сервера
  • Конфигурирование рабочих характеристик MySQL сервера
  • Описание имеющихся журнальных файлов
  • Двоичное журналирование

  Модуль 5. Клиенты и средства

  • Имеющиеся клиенты для административных заданий
  • Использование административных клиентов MySQL
  • Использование клиентов командной строки MySQL
  • Использование mysqladmin для административных заданий
  • Имеющиеся средства MySQL
  • Имеющиеся API (драйверы и коннекторы)

  Модуль 6. Типы данных

  • Основныекатегории типов данных
  • Смысл NULL
  • Атрибуты столбцов
  • Использование набора символов типами данных
  • Выбор подходящего типа данных

  Модуль 7. Получение метаданных

  • Методы доступа к метаданным
  • Структура схемы INFORMATION_SCHEMA базы данных
  • Использование команд для просмотра метаданных
  • Различие в использовании предложений SHOW и таблиц INFORMATION_SCHEMA
  • Использование клиентской программы mysqlshow
  • Использование INFORMATION_SCHEMA для создания команд оболочки и предложений SQL

  Модуль 8. Транзакции и блокировки

  • Использование предложений управления транзакциями для нескольких конкурирующих предложений SQL
  • Свойства ACID
  • Уровни изоляции транзакций
  • Использование блокировок для защиты транзакций

  Модуль 9. Устройство хранения InnoDB

  • Описание устройства хранения InnoDB
  • Установка в качестве устройства хранения InnoDB
  • Система хранения табличных пространств InnoDB
  • Эффективное конфигурирование табличных пространств
  • Использование внешних ключей для обеспечения ссылочной целостности
  • Блокировки в InnoDB

  Модуль 10. Другие устройства хранения

  • Устройства хранения общего назначения в MySQL
  • Устройства хранения, доступные для MySQL
  • Основные характеристики устройства хранения MyISAM
  • Основные характеристики устройства хранения MEMORY
  • Обзор других устройств хранения: FEDERATED, ARCHIVE, BLACKHOLE, NDBCLUSTER
  • Выбор подходящего устройства хранения

  Модуль 11. Партиционирование

  • Определение партиционирования и его применение в MySQL
  • Определение поддержки сервером партиционирования
  • Причины для применения партиционирования
  • Типы партиционирования
  • Создание партиционированных таблиц
  • Субпартиционирование
  • Получение метаданных партиционирования
  • Использование партиционирования для улучшения производительности

  Модуль 12. Управление пользователями

  • Процессы подключения пользователя и выполнения запроса
  • Требования к аутентификации пользователей
  • Использование SHOW PROCESSLIST для определения, какие потоки выполняются
  • Создание, модификация и удаление учетных записей пользователей
  • Требования к авторизации пользователей
  • Уровни привилегий доступа для пользователей
  • Типы привилегий
  • Выдача, модификация и отзыв пользовательских привилегий

  Модуль 13. Безопасность

  • Общие угрозы безопасности
  • Угрозы безопасности, специфичные для инсталляции MySQL
  • Проблемы безопасности и контрмеры для сети, операционной системы, файловой системы и пользователей
  • Защита данных
  • Использование SSL для безопасных подключений к MySQL серверу
  • Безопасное удаленное подключение к MySQL серверу с помощью SSH
  • Дополнительная информация об общих проблемах безопасности

  Модуль 14.Сопровождение таблиц

  • Типы операций сопровождения таблиц
  • Выполнение предложений SQL для сопровождения таблиц
  • Клиентские программы и утилиты для сопровождения таблиц
  • Сопровождение таблиц для конкретных устройств хранения

  Модуль 15. Экспортирование и импортирование данных

  • Экспортирование данных с помощью SQL
  • Импортирование данных с помощью SQL

  Модуль 16. Программирование в MySQL

  • Создание и выполнение хранимых подпрограмм
  • Безопасность выполнения хранимых подпрограмм
  • Создание и выполнение триггеров
  • Создание, изменение и удаление событий
  • Планирование выполнения

  Модуль 17. Представления

  • Определение представлений
  • Причины для использования представлений
  • Изменение, проверка и удаление представлений
  • Настройка привилегий для представлений

  Модуль 18. Резервное копирование и восстановление MySQL

  • Основы резервного копирования
  • Типы резервного копирования
  • Средства и утилиты резервного копирования
  • Управление двоичными и текстовыми резервными копиями
  • Роль журнальных и статусных файлов в резервном копировании
  • Восстановление данных

  Модуль 19. Введение в реплицирование

  • Реплицирование MySQL
  • Управление двоичным журнальным файлом MySQL
  • Потоки и файлы реплицирования MySQL
  • Настройка окружения реплицирования MySQL
  • Мониторинг реплицирования MySQL
  • Диагностика реплицирования MySQL

  Модуль 20. Введение в настройку производительности

  • Использование EXPLAIN для анализа запросов
  • Общая оптимизация таблицы
  • Мониторинг состояния переменных, влияющих на производительность
  • Установка и интерпретация переменных MySQL сервера

  Модуль 21. Заключение

  • Обзор курса
  • Обучение и сертификация
  • Оценка курса
  • Благодарим вас!
  • Ответы на вопросы
  Материалы и сертификаты:
  Акцент Профі
  Акцент Профи

  Возврат к списку  Перейти на программу ускоренного курса PostgreSQL и записаться в Акцент Профи  Зарегистрироваться на Тренинговый Уикенд
  Программа и регистрация на курс Cobit основы в Акцент Профи