курс 10987. Настройка производительности и оптимизации баз данных SQL .тренінг Майкрософт 10987 Налаштування продуктивності і оптимізації баз даних SQL. 10987 microsoft course Performance Tuning and Optimizing SQL Databases

10987. Настройка производительности и оптимизации баз данных SQL. 10987. Налаштування продуктивності і оптимізації баз даних SQL
 • Код курса:
  10987
 • Длительность:
  4 / 32
 • Ближайшие даты:
  22.07.2024
 • Цена, без НДС:
  24 000,00 грн.
Гаєвий Вадим МСТ
З 2011 року тренер  Microsoft - МСТ.
Викладає технології: Microsoft ASP.NET, Microsoft SQ...
Описание Курса:
Курс 10987 з Microsoft SQLServer призначений для ІТ-фахівців, які забезпечують управління та підтримку баз даних SQL Server та відповідають за оптимізацію продуктивності примірників SQL Server, а також для осіб, які пишуть запити до даних та забезпечують оптимальне навантаження при їх виконанні.
==
В 4-х дневном курсе 10987 рассматриваются внутренние механизмов Майкрософт SQL-сервера 2016, которые влияют на производительность БД.
Курс по SQL Server также подходит для тех, кто разрабатывает приложения, которые доставляют контент из баз данных SQL Server.
Аудитория:

Курс 10987 Оптимизация баз данных в Microsoft SQL Server 2016 предназначен для специалистов в области ИТ, которые обеспечивают управление и поддержку базы данных SQL Server и отвечают за оптимизацию производительности экземпляров SQL Server. А так же для лиц, которые пишут запросы к данным, и обеспечивают оптимальную нагрузку при их выполнении.
Предварительная подготовка:
Для эффективного обучения слушатели должны обладать следующими знаниями и навыками:
 • Базовые знания и навыки работы с операционными системами Windows.
 • Рабочие знания и навыки администратора баз данных.
 • Рабочие знания в области Transact-SQL.
Приобретаемые навыки:
Слухачі, які беруть участь у курсі з супроводу та налаштування SQL Server, отримають глибокі знання та навички для ефективної настройки та оптимізації баз даних.

Після завершення курсу 10987 слухачі зможуть:
 • Надавати високорівневий огляд архітектури SQL Server та його компонентів.
 • Описувати модель виконання SQL Server, очікування та черги.
 • Пояснювати базові концепції архітектури введення/виведення, мережі зберігання даних та тестування продуктивності.
 • Описувати архітектурні концепції та практичні рекомендації, пов'язані з файлами даних користувачів та базою даних TempDB.
 • Пояснювати архітектурні концепції та надавати практичні рекомендації, що стосуються паралелізму, транзакцій, рівнів ізоляції та блокування.
 • Описувати архітектурні концепції оптимізатора запитів, виявляти та усувати проблеми у виконанні запитів.
 • Описувати архітектурні концепції, виявляти та виправляти проблеми у роботі сценаріїв та використовувати практичні рекомендації, пов'язані з процедурним кешем.
 • Розуміти архітектурні концепції та сценарії виправлення недоліків для розширених подій.
 • Пояснювати стратегії збору даних та технології для аналізу зібраних даних.
 • Розуміти методи пошуку та діагностики вузьких місць для підвищення загальної продуктивності.
==
После окончания курса 10987 участники смогут:
 • Описывать высокоуровневый обзор архитектуры SQL Server и его различных компонентов.
 • Описывать модель выполнения SQL Server, ожиданий и очередей.
 • Описывать базовые концепции архитектуры ввода/вывода, сетей хранения данных и тестирования производительности.
 • Описывать архитектурные концепций, практические рекомендации, связанные с файлами данных для пользовательских баз данных и базы данных TempDB.
 • Описывать архитектурные концепций, практические рекомендации,  которые связанны с параллелизмом, транзакциями, уровнями изоляции и блокировками.
 • Описывать архитектурные концепции оптимизатора запросов, и смогут идентифицировать и устранить проблемы выявления запроса.
 • Описывать архитектурные концепции, устранять неполадки сценариев и использовать практические рекомендации, связанные с процедурным кэшем.
 • Описывать архитектурные концепции, сценарии устранения неполадок для расширенных событий.
 • Объяснять стратегию сбора данных и технологии для анализа собранных данных.
 • Понимать методы поиска и диагностики узких мест для повышения общей производительности
Содержание курса:
Модуль 1: Архітектура SQL Server, планування та очікування обробки
 • Компоненти SQL Server та операційної системи
 • Планування Windows або SQL Server
 • Очікування та черги
Модуль 2: Підсистема введення/виведення SQL Server

Основні концепції
Рішення для зберігання даних
Налаштування та тестування введення/виведення
Модуль 3: Структури баз даних
 • Внутрішні структури бази даних
 • Внутрішня будова файлів даних
 • Внутрішня будова бази даних TempDB

Модуль 4: Робота SQL Server з пам'яттю
 • Робота з пам'яттю Windows
 • Робота з пам'яттю SQL Server
 • OLTP обробка в пам'яті
Модуль 5: Паралелізм та транзакції
 • Паралелізм та транзакції
 • Внутрішня будова блокувань
Модуль 6: Статистика та внутрішнє устрою індексів
 • Внутрішня будова статистики та оцінка її ефективності
 • Внутрішня будова індексів
 • Індекси стовпчикового зберігання
Модуль 7: Виконання запитів та аналіз плану виконання запитів
 • Внутрішня будова виконання запитів та оптимізатора
 • Аналіз плану виконання запитів та усунення поширених проблем
Модуль 8: Кешування та перекомпіляція плану
 • Внутрішня будова кеша планів
 • Усунення недоліків в роботі кешу планів
 • Запит сховища
Модуль 9: Розширені події
 • Основні поняття розширених подій
 • Реалізація розширених подій
Модуль 10: Моніторинг, трасування і базовий профіль
 • Моніторинг та трасування
 • Створення базового профілю та встановлення контрольних точок
Модуль 11: Усунення поширених проблем з продуктивністю
 • Усунення недоліків продуктивності процесора, пам'яті, введення/виведення, паралелізму та бази даних TempDB
==
Модуль 1: Архитектура SQL Server, планирование и ожидание обработки
Темы

 • Компоненты SQL Server и операционной системы
 • Планирование Windows или SQL Server
 • Ожидания и очереди
Лабораторная работа: Архитектура SQL Server, планирование и ожидание обработки

Модуль 2: Подсистема ввода/вывода SQL Server
Темы

 • Основные концепции
 • Решения для хранения данных
 • Настройка и тестирование ввода/вывода
Лабораторная работа: Тестирование производительности устройств хранения данных

Модуль 3: Структуры базы данных
Темы

 • Внутренние структуры базы данных
 • Внутреннее устройство файлов данных
 • Внутреннее устройство базы данных TempDB
Лабораторная работа: Структуры базы данных

Модуль 4: Работа SQL Server с памятью
Темы
 • Работа с памятью Windows
 • Работа с памятью SQL Server
 • OLTP обработка в памяти
Лабораторная работа: Работа SQL Server с памятью

Модуль 5: Параллелизма и транзакции
Темы

 • Параллелизма и транзакции
 • Внутреннее устройство блокировок
Лабораторная работа: Параллелизма и транзакции

Модуль 6: Статистика и внутреннее устройство индексов
Темы

 • Внутреннее устройство статистики и оценка её эффективности
 • Внутреннее устройство индексов
 • Индексы колоночного хранения
Лабораторная работа: Статистика и внутреннее устройство индексов

Модуль 7: Выполнение запросов и анализ плана выполнения запросов
Темы

 • Внутреннее устройство выполнения запросов и оптимизатора
 • Анализ плана выполнения запросов и устранение распространенных проблем
Лабораторная работа: Выполнение запросов и анализ плана выполнения запросов

Модуль 8: Кэширование и перекомпиляция плана
Темы

 • Внутреннее устройство кэша планов
 • Устранение неполадок кэша планов
 • Запрос хранилища
Лабораторная работа: Кэширование и перекомпиляция плана

Модуль 9: Расширенные события
Темы

 • Основные понятия расширенных событий
 • Реализация расширенных событий
Лабораторная работа: Расширенные события

Модуль 10: Мониторинг, трассировка и базовый профиль
Темы

 • Мониторинг и трассировка
 • Создание базового профиля и установка контрольных точек
Лабораторная работа: Мониторинг, трассировка и базовый профиль

Модуль 11: Устранение распространенных проблем с производительностью
Темы

 • Устранение неполадок производительности процессора
 • Устранение неполадок производительности памяти
 • Устранение неполадок производительности ввода/вывода
 • Устранение неполадок производительности параллелизма
 • Устранение неполадок производительности базы данных TempDB
Лабораторная работа: Устранение распространенных проблем с производительностью
Материалы и сертификаты:
Акцент Профі

Возврат к списку


Перейти на програму курсу "Ефективні презентації power point"
Microsoft Office Excel 2 дні поглиблене навчання
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ
Зарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell