Партнеры

Бізнес-школа Університету економіки та права "КРОК"

Бізнес-школа «КРОК» – структурний науково-навчальний підрозділ Університету економіки та права «КРОК». 
Основною метою створення БШ Університету є визначення і освоєння нових наукових напрямів розвитку сучасного бізнесу, в яких БШ може розглядатися, як один з визнаних лідерів, для позиціонування у вітчизняному і світовому просторах бізнес-освіти і формування іміджу БШ як навчального та дослідницького підрозділу Університету, орієнтованого на вирішення проблем бізнес-партнерів.

Навчальною метою діяльності Бізнес-школи є надання високоякісної бізнес-освіти за наданими магістерськими програмами, зокрема програмою МВА (Магістр бізнес-адміністрування) особам для здобуття ними освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» та «Магістр бізнес-адміністрування».

Місія БШ "КРОК"– формування спільноти лідерів українського бізнесу з новою культурою управління, партнерство з якою забезпечує успіх кожного.

Бачення – створення відкритого навчально-наукового середовища для професійного розвитку бізнесу та зростання його цінності.

Бізнес-школа забезпечує
розробку навчальної документації згідно стандартів Університету, встановлює і змінює загальні правила, організує прийом слухачів тренінгових програм, веде підготовку, проміжний контроль, проводить навчання і забезпечує навчальний процес наданих магістерських програм, слухачів курсів підвищення кваліфікації, видачу дипломів та сертифікатів про навчання і набуття певної кваліфікації, а також координує використання ресурсів БШ та здійснює загальне адміністрування базовими навчальними програмами та виконує методичне забезпечення магістерських програм з управління проектами, МВА та інших, проводить консалтингову бізнес-діяльність, міжнародну та наукову діяльність.

Місія Університету. Створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки професіоналів, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу, адекватної вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої в світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності.

Статус Університету: є одним із перших приватних ВНЗ України (1992р.) має вищий за національною класифікацією IV рівень акредитації.

Деякі якісні та кількісні особливості:система управління якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти, повної загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, підвищення кваліфікації, дослідження, розробки та наукової діяльності, що здійснює Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).

За даними незалежних рейтингів Університет впродовж останніх років знаходиться в першій п'ятірці приватних ВНЗ України, за Національним бізнес-рейтингом він є переможцем в номінації «Лідер галузі» за КВЕД 80.30 «Вища освіта». В Університеті навчається понад 5 тисяч студентів, у тому числі іноземці з 19 країн. Навчальний процес забезпечують 669 викладачів, у тому числі 44 доктори наук, професори і 243 кандидати наук, доценти, з них 50% - штатні співробітники. Університет здійснює підготовку магістрів за 21 спеціальністю, бакалаврів - за 10 напрямами, молодших спеціалістів - за 9 спеціальностями.

Возврат к списку